ERNE

Data Spółka Wydarzenie
16 sierpnia 2019 ERNE Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
14 sierpnia 2019 ERNE Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
31 maja 2019 ERNE Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 ERNE Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 ERNE Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 ERNE Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 ERNE Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 ERNE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 ERNE Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 ERNE Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 ERNE Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 ERNE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 ERNE Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 ERNE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 ERNE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 ERNE Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 ERNE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
9 listopada 2016 ERNE Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 ERNE Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 ERNE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
3 czerwca 2016 ERNE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 ERNE Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 ERNE Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
14 listopada 2015 ERNE Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
9 sierpnia 2015 ERNE Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
27 lipca 2015 ERNE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
30 czerwca 2015 ERNE Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 ERNE Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
14 lutego 2015 ERNE Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
12 lutego 2015 ERNE Początek notowań spółki VENO (VEN) pod nazwą ERNE (ERN), w związku ze zmianą firmy.
30 grudnia 2014 ERNE NWZA ws. zmiany statutu.
17 listopada 2014 ERNE Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii L nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
13 listopada 2014 ERNE Początek zapisów na akcje serii L nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
12 listopada 2014 ERNE Przydział akcji serii L objętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
12 listopada 2014 ERNE Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
31 października 2014 ERNE Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii L w wykonaniu prawa poboru.
17 października 2014 ERNE Początek przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii L w wykonaniu prawa poboru.
14 sierpnia 2014 ERNE Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
16 lipca 2014 ERNE ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
19 czerwca 2014 ERNE Dzień prawa poboru akcji serii L.
12 czerwca 2014 ERNE Publikacja raportu za 2013 rok.
29 maja 2014 ERNE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru akcji serii L, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L i praw do akcji serii L do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 ERNE Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 ERNE Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 ERNE Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 ERNE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz powołania rewidenta do spraw szczególnych.
14 sierpnia 2013 ERNE Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
4 sierpnia 2013 ERNE Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
30 czerwca 2013 ERNE Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 ERNE Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
19 marca 2013 ERNE Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
27 lutego 2013 ERNE NWZA ws. odwołania prezesa zarządu, zmian w składzie RN, powołania rewidenta do spraw szczególnych i in.
14 lutego 2013 ERNE Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
7 lutego 2013 ERNE NWZA ws. zmian w składzie RN.
23 listopada 2012 ERNE Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
14 listopada 2012 ERNE Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
7 listopada 2012 ERNE NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
14 sierpnia 2012 ERNE Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 ERNE Publikacja raportu za 2011 rok.
20 czerwca 2012 ERNE WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
21 maja 2012 ERNE Wznowienie notowań akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
18 maja 2012 ERNE Scalenie akcji w stosunku 155:1.
15 maja 2012 ERNE Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
9 maja 2012 ERNE Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
2 maja 2012 ERNE Pierwszy dzień na NC 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
2 maja 2012 ERNE Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
13 kwietnia 2012 ERNE Wznowienie notowań akcjami spółki po starym nominale (scalenie nie doszło do skutku).
26 marca 2012 ERNE Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z planowaną zmianą ich wartości nominalnej.
14 lutego 2012 ERNE Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
8 lutego 2012 ERNE NWZA ws. nabycia akcji własnych.
1 lutego 2012 ERNE Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G.
31 stycznia 2012 ERNE Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
27 grudnia 2011 ERNE Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
14 listopada 2011 ERNE Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
8 listopada 2011 ERNE Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
28 października 2011 ERNE Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
19 sierpnia 2011 ERNE Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
16 sierpnia 2011 ERNE Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
22 czerwca 2011 ERNE WZA
15 czerwca 2011 ERNE Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 ERNE Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
10 lutego 2011 ERNE Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.