EZO

Data Spółka Wydarzenie
23 marca 2018 EZO Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości.
14 listopada 2017 EZO Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 EZO Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 EZO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
23 czerwca 2017 EZO Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
31 maja 2017 EZO Publikacja jednostkowego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 EZO Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
10 maja 2017 EZO NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego EZO S.A. w restrukturyzacji oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016.
14 lutego 2017 EZO Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 EZO Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
1 września 2016 EZO NWZA ws. powołania członków RN.
12 sierpnia 2016 EZO Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 EZO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
29 czerwca 2016 EZO Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
7 czerwca 2016 EZO Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 EZO Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 EZO Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
19 października 2015 EZO Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 EZO Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
26 czerwca 2015 EZO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz wyrażenia zgody na ustanawianie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie spółki na zabezpieczenie roszczeń z obligacji emitowanych przez spółkę.
29 maja 2015 EZO Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 EZO Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
21 kwietnia 2015 EZO Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
14 kwietnia 2015 EZO Pierwszy dzień notowań na NC 1.125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
2 marca 2015 EZO NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych na akcje serii H, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
13 lutego 2015 EZO Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
10 lutego 2015 EZO NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych na akcje serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 EZO Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 EZO Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
12 czerwca 2014 EZO ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
14 maja 2014 EZO Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
4 kwietnia 2014 EZO Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
20 marca 2014 EZO Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
13 lutego 2014 EZO Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 EZO Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
25 lipca 2013 EZO Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
22 maja 2013 EZO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
14 maja 2013 EZO Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
5 kwietnia 2013 EZO Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
28 lutego 2013 EZO Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
28 lutego 2013 EZO Pierwszy dzień notowań na NC 130.712 akcji serii B oraz 425.777 akcji serii G.
14 lutego 2013 EZO Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
28 listopada 2012 EZO NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 z dnia 20 marca 2012 roku NWZA w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
14 listopada 2012 EZO Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 EZO Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
27 czerwca 2012 EZO WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
23 maja 2012 EZO Publikacja raportu za 2011 rok.
14 maja 2012 EZO Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 EZO NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, powołania członka RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
14 lutego 2012 EZO Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
15 listopada 2011 EZO Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 listopada 2011 EZO Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
9 września 2011 EZO Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
12 sierpnia 2011 EZO Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
10 sierpnia 2011 EZO NWZA ws. zmian w statucie.
29 czerwca 2011 EZO WZA
10 czerwca 2011 EZO Publikacja raportu za 2010 rok.
13 maja 2011 EZO Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
11 marca 2011 EZO NWZA ws. przyjęcia programu opcji managerskich oraz zmian w statucie.
14 lutego 2011 EZO Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
10 stycznia 2011 EZO Debiut spółki na NC.