CIECH

Data Spółka Wydarzenie
6 marca 2024 CIECH Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
22 listopada 2023 CIECH NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
17 listopada 2023 CIECH Dzień wykupu akcji spółki przez KI Chemistry S.a r.l. po cenie 54,25 zł za akcję.
16 listopada 2023 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
7 listopada 2023 CIECH Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
3 października 2023 CIECH Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
7 września 2023 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
17 lipca 2023 CIECH Wypłata dywidendy 5,75 zł na akcję.
27 czerwca 2023 CIECH Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,75 zł na akcję.
26 czerwca 2023 CIECH Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,75 zł na akcję.
25 maja 2023 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
25 maja 2023 CIECH ZWZA ws. m.in. rozwiązania kapitałów oraz utworzenia kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
17 kwietnia 2023 CIECH Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 54,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KI Chemistry S.a r.l.
11 kwietnia 2023 CIECH NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
4 kwietnia 2023 CIECH Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez KI Chemistry S.a r.l. z 49 zł na 54,25 zł za sztukę.
23 marca 2023 CIECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
10 marca 2023 CIECH Początek zapisów na sprzedaż akcji po 49 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KI Chemistry S.a r.l.
29 grudnia 2022 CIECH Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok w wysokości 1,50 zł na akcję.
22 grudnia 2022 CIECH Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok w wysokości 1,50 zł na akcję.
21 grudnia 2022 CIECH Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
29 listopada 2022 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
25 sierpnia 2022 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
18 maja 2022 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
28 kwietnia 2022 CIECH ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
29 marca 2022 CIECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
25 listopada 2021 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
26 października 2021 CIECH NWZA ws. zmian w składzie RN.
23 września 2021 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
8 lipca 2021 CIECH Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
30 czerwca 2021 CIECH Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
29 czerwca 2021 CIECH Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
22 czerwca 2021 CIECH ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
27 maja 2021 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
22 kwietnia 2021 CIECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
15 marca 2021 CIECH NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających m.in. z umowy kredytowej.
18 listopada 2020 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
8 września 2020 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
27 maja 2020 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
21 maja 2020 CIECH ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
31 marca 2020 CIECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
23 stycznia 2020 CIECH NWZA ws. zmian w składzie RN.
19 listopada 2019 CIECH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
10 września 2019 CIECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
22 sierpnia 2019 CIECH ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
28 maja 2019 CIECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
26 marca 2019 CIECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
28 stycznia 2019 CIECH NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych spólki oraz na emisję obligacji.
21 listopada 2018 CIECH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
5 września 2018 CIECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
31 sierpnia 2018 CIECH Wypłata dywidendy 7,50 zł na akcję.
2 lipca 2018 CIECH Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,50 zł na akcję.
29 czerwca 2018 CIECH Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,50 zł na akcję.
22 czerwca 2018 CIECH ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, przeniesienia kwoty z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy.
29 maja 2018 CIECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
26 marca 2018 CIECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
18 grudnia 2017 CIECH NWZA ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
13 listopada 2017 CIECH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
24 sierpnia 2017 CIECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
22 czerwca 2017 CIECH ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
16 maja 2017 CIECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
20 marca 2017 CIECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
16 sierpnia 2016 CIECH Wypłata dywidendy 2,85 zł na akcję.
30 czerwca 2016 CIECH Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,85 zł na akcję.
29 czerwca 2016 CIECH Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,85 zł na akcję.
16 czerwca 2016 CIECH ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015.
12 maja 2016 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 CIECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
7 marca 2016 CIECH NWZA ws. zmian w składzie RN.
16 listopada 2015 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
7 października 2015 CIECH NWZA ws. wyrażenia zgody na dokonanie refinansowania istniejącego zadłużenia CIECH S.A. i jej spółek zależnych poprzez emisję obligacji lub w inny sposób oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych.
26 sierpnia 2015 CIECH NWZA ws. zmian w składzie RN.
24 sierpnia 2015 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
30 czerwca 2015 CIECH ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 CIECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
28 listopada 2014 CIECH Wypłata dywidendy 1,13 zł na akcję.
14 listopada 2014 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
7 lipca 2014 CIECH NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
30 maja 2014 CIECH Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 31,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KI Chemistry société a responsabilité limitée.
29 maja 2014 CIECH Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,13 zł na akcję.
27 maja 2014 CIECH Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,13 zł na akcję.
15 maja 2014 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
24 kwietnia 2014 CIECH ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz powołania członków RN.
25 marca 2014 CIECH Początek zapisów na sprzedaż akcji po 31,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KI Chemistry société a responsabilité limitée.
21 marca 2014 CIECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
22 maja 2013 CIECH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
19 kwietnia 2013 CIECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
1 marca 2013 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
19 listopada 2012 CIECH NWZA ws. podziału Inowrocławskich Zakładów Chemicznych Soda Mątwy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie i Janikowskich Zakładów Sodowych Janikosoda Spółki Akcyjnej, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na zbiorze ruchomości i praw majątkowych.
6 listopada 2012 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
29 sierpnia 2012 CIECH NWZA ws. emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela oraz zmiany w statucie.
25 czerwca 2012 CIECH WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
28 maja 2012 CIECH NWZA ws. zmian w składzie zarządu.
26 kwietnia 2012 CIECH NWZA ws. uzupełnienia składu RN, zmian w składzie zarządu, upoważnienia RN do wszczęcia i przeprowadzenia konkursu na członka/członków zarządu.
23 kwietnia 2012 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 CIECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
19 stycznia 2012 CIECH NWZA ws. zmian w składzie RN.
10 listopada 2011 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
7 listopada 2011 CIECH NWZA ws. połączenia spółek Ciech SA, Soda Mątwy SA i Janiksoda SA.
2 września 2011 CIECH Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
30 sierpnia 2011 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 CIECH WZA
17 czerwca 2011 CIECH Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
13 maja 2011 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
22 kwietnia 2011 CIECH Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
30 marca 2011 CIECH Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
29 marca 2011 CIECH Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
7 marca 2011 CIECH Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
28 lutego 2011 CIECH Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
10 lutego 2011 CIECH Ostatni dzień notowania na GPW praw poboru akcji serii D.
3 lutego 2011 CIECH Pierwszy dzień notowania na GPW praw poboru akcji serii D.
2 lutego 2011 CIECH Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
17 grudnia 2010 CIECH Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
10 listopada 2010 CIECH Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.
27 października 2010 CIECH NWZA