TAXUSFUND

Data Spółka Wydarzenie
2 lutego 2023 TAXUSFUND Wykluczenia akcji spółki z obrotu na NC.
11 stycznia 2023 TAXUSFUND Publikacja raportu za 2021 rok.
9 stycznia 2023 TAXUSFUND Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
7 stycznia 2023 TAXUSFUND Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
5 stycznia 2023 TAXUSFUND Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
28 grudnia 2022 TAXUSFUND Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
23 grudnia 2022 TAXUSFUND Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
20 grudnia 2022 TAXUSFUND Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
19 grudnia 2022 TAXUSFUND Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
11 grudnia 2022 TAXUSFUND Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
10 grudnia 2022 TAXUSFUND Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
9 grudnia 2022 TAXUSFUND Publikacja raportów za I, II, III i IV kwartał 2019 roku oraz raportów za I i II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2022 TAXUSFUND Publikacja raportu za rok 2018, 2019 oraz 2020.
8 grudnia 2021 TAXUSFUND Publikacja raportu za 2017 rok.
14 lutego 2019 TAXUSFUND Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 TAXUSFUND Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 TAXUSFUND Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
15 maja 2018 TAXUSFUND Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 TAXUSFUND Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 TAXUSFUND Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 TAXUSFUND Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 TAXUSFUND ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
1 czerwca 2017 TAXUSFUND Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
31 maja 2017 TAXUSFUND Publikacja jednostkowego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 TAXUSFUND Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 TAXUSFUND Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 TAXUSFUND Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 TAXUSFUND Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 TAXUSFUND ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
3 czerwca 2016 TAXUSFUND Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 TAXUSFUND Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
30 marca 2016 TAXUSFUND NWZA ws. zatwierdzenia powołania członków RN, pokrycia straty za rok obrotowy 2013, pokrycia straty za rok obrotowy 2014, zmiany statutu, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A04 w ramach subskrypcji prywatnej i in.
15 lutego 2016 TAXUSFUND Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 TAXUSFUND Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 TAXUSFUND Publikacja raportu za 2014 rok.
14 sierpnia 2015 TAXUSFUND Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 maja 2015 TAXUSFUND Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D1.
14 maja 2015 TAXUSFUND Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
20 kwietnia 2015 TAXUSFUND Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D1.
16 lutego 2015 TAXUSFUND Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 TAXUSFUND Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
7 listopada 2014 TAXUSFUND Publikacja raportu za 2013 rok.
14 sierpnia 2014 TAXUSFUND Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
14 maja 2014 TAXUSFUND Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 TAXUSFUND Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
31 grudnia 2013 TAXUSFUND NWZA ws. emisji akcji zwykłych imiennych w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, powołania członków RN i Prezesa Zarządu oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 TAXUSFUND Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 TAXUSFUND Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
25 lipca 2013 TAXUSFUND NWZA ws. zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków RN, określenia liczby członków zarządu spółki kolejnej kadencji, powołania członka (członków) zarządu, określenia liczby członków RN kolejnej kadencji, powołania członków RN.
2 lipca 2013 TAXUSFUND ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz scalenia (połączenia) akcji.
13 czerwca 2013 TAXUSFUND NWZA ws. zmian statutu.
5 czerwca 2013 TAXUSFUND Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 TAXUSFUND Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 TAXUSFUND Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
17 grudnia 2012 TAXUSFUND NWZA ws. zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia liczby członków zarządu, zmian statutu, zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności w 2011 roku oraz udzielenia prezesowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
14 listopada 2012 TAXUSFUND Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 TAXUSFUND Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
15 czerwca 2012 TAXUSFUND WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B z zachowaniem prawa poboru.
25 maja 2012 TAXUSFUND Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 TAXUSFUND Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 TAXUSFUND Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 TAXUSFUND Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 TAXUSFUND Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
28 czerwca 2011 TAXUSFUND WZA
23 maja 2011 TAXUSFUND Publikacja raportu za 2010 rok.
13 maja 2011 TAXUSFUND Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 TAXUSFUND Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
7 stycznia 2011 TAXUSFUND Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
4 stycznia 2011 TAXUSFUND Debiut spółki na NC.