IAP

Data Spółka Wydarzenie
14 sierpnia 2017 IAP Wkluczenie akcji z obrotu na NC, na wniosek spółki.
31 lipca 2017 IAP NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji i ich wycofania z obrotu na NC oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z członkiem rady nadzorczej i akcjonariuszem spółki.
14 lipca 2017 IAP Dzień wykupu akcji spółki przez Mirosława Mejera po cenie 0,60 zł za akcję.
11 lipca 2017 IAP Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
30 czerwca 2017 IAP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 r.
31 maja 2017 IAP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 IAP Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
9 marca 2017 IAP NWZA ws. powołania członków RN nowej kadencji.
14 lutego 2017 IAP Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
15 listopada 2016 IAP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 IAP Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 IAP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r.
3 czerwca 2016 IAP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 IAP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 IAP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 IAP Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 IAP Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 IAP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r.
29 maja 2015 IAP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 IAP Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 IAP Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 IAP Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 IAP Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
27 czerwca 2014 IAP ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
30 maja 2014 IAP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 IAP Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 IAP Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 IAP Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
17 października 2013 IAP Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
27 września 2013 IAP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
25 września 2013 IAP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
14 sierpnia 2013 IAP Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
27 czerwca 2013 IAP ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2012 r.
15 maja 2013 IAP Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
25 lutego 2013 IAP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
21 lutego 2013 IAP Debiut spółki na NC.