STARHEDGE

Data Spółka Wydarzenie
7 listopada 2024 STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
9 września 2024 STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
27 czerwca 2024 STARHEDGE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
28 maja 2024 STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 STARHEDGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
24 listopada 2023 STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
9 października 2023 STARHEDGE NWZA ws. zmian w składzie RN oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
28 września 2023 STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
26 czerwca 2023 STARHEDGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego za rok obrotowy 2022.
30 maja 2023 STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 STARHEDGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
19 września 2022 STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
27 czerwca 2022 STARHEDGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego za rok obrotowy 2021.
25 maja 2022 STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
28 kwietnia 2022 STARHEDGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
28 stycznia 2022 STARHEDGE NWZA ws. powołania członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
26 listopada 2021 STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
17 września 2021 STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
28 czerwca 2021 STARHEDGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego za rok obrotowy 2020.
28 maja 2021 STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
27 kwietnia 2021 STARHEDGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
20 listopada 2020 STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
29 września 2020 STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
29 lipca 2020 STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
2 lipca 2020 STARHEDGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
22 maja 2020 STARHEDGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
22 listopada 2019 STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
27 września 2019 STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 STARHEDGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
29 maja 2019 STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 STARHEDGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
17 października 2018 STARHEDGE NWZA ws. scalenia akcji, zmiany statutu oraz zmiany uchwały nr 20 z 28 czerwca 2018 ZWZ dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej.
28 września 2018 STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
28 czerwca 2018 STARHEDGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
29 maja 2018 STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 STARHEDGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 STARHEDGE Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
28 czerwca 2017 STARHEDGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
29 maja 2017 STARHEDGE Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
27 kwietnia 2017 STARHEDGE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, udzielenia upoważnienia do zawarcia umów inwestycyjnych oraz umów towarzyszących na zakup aktywów, ustalenia liczby członków RN, odwołania członków ze składu RN oraz powołania członków do składu RN.
27 kwietnia 2017 STARHEDGE Publikacja raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 STARHEDGE Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
30 września 2016 STARHEDGE Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 STARHEDGE ZWZA ws. m.in. sposobie pokrycia straty za rok 2015, obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, pokrycia strat z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, D i E w drodze subskrypcji prywatnej.
16 maja 2016 STARHEDGE Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 STARHEDGE Publikacja raportu za 2015 rok.
14 grudnia 2015 STARHEDGE NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, odwołania członka RN, powołania członka RN, wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany statutu oraz kontynuacji działalności spółki.
16 listopada 2015 STARHEDGE Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 STARHEDGE Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
30 czerwca 2015 STARHEDGE ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014.
15 maja 2015 STARHEDGE Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 STARHEDGE Publikacja raportu za 2014 rok.
6 marca 2015 STARHEDGE NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, rozszerzenia programu skupu akcji własnych, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
13 listopada 2014 STARHEDGE Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
17 października 2014 STARHEDGE Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
16 października 2014 STARHEDGE Scalenie akcji w stosunku 6:1.
9 października 2014 STARHEDGE Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
3 października 2014 STARHEDGE Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
30 września 2014 STARHEDGE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
1 września 2014 STARHEDGE Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
29 lipca 2014 STARHEDGE Początek notowań spółki GLOBALNRG (GLE) pod nazwą STARHEDGE (SHG), w związku ze zmianą firmy.
8 lipca 2014 STARHEDGE ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
20 czerwca 2014 STARHEDGE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
15 maja 2014 STARHEDGE Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
27 marca 2014 STARHEDGE NWZA ws. zapoznania się z wynikami finansowymi i strategią działalności na 2014r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
21 marca 2014 STARHEDGE Publikacja raportu za 2013 rok.
29 stycznia 2014 STARHEDGE Wprowadzenie do obrotu na GPW 22.125.888 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 listopada 2013 STARHEDGE Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 STARHEDGE Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
26 czerwca 2013 STARHEDGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
15 maja 2013 STARHEDGE Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
15 maja 2013 STARHEDGE Początek notowań spółki GLOBALNGR (GLE) pod nazwą GLOBALNRG (GLE).
7 maja 2013 STARHEDGE Początek notowań spółki LIBRA (LBC) pod nazwą GLOBALNGR (GLE), w związku ze zmianą firmy.
30 kwietnia 2013 STARHEDGE Publikacja raportu za 2012 rok.
20 lutego 2013 STARHEDGE NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
14 lutego 2013 STARHEDGE Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 STARHEDGE Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
4 września 2012 STARHEDGE Początek notowań spółki HARDEX (HDX) pod nazwą LIBRA (LBC), w związku ze zmianą firmy.
31 sierpnia 2012 STARHEDGE Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
6 sierpnia 2012 STARHEDGE NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
29 czerwca 2012 STARHEDGE Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
14 czerwca 2012 STARHEDGE WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
21 maja 2012 STARHEDGE NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa oraz prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości, uchylenia uchwały nr 6 NWZA z 11 stycznia 2012 dot. zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz użycia kapitału zapasowego, zmian w składzie RN.
15 maja 2012 STARHEDGE Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 STARHEDGE Publikacja raportu za 2011 rok.
14 marca 2012 STARHEDGE Split akcji w stosunku 1:10.
21 grudnia 2011 STARHEDGE NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN, obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, dokonanie podziału akcji oraz zmiany statutu, nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
21 listopada 2011 STARHEDGE NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2011 STARHEDGE Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 STARHEDGE Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
25 maja 2011 STARHEDGE WZA
16 maja 2011 STARHEDGE Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 STARHEDGE Publikacja raportu za 2010 rok.