POLICE

Data Spółka Wydarzenie
6 listopada 2024 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
28 sierpnia 2024 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
22 maja 2024 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
29 kwietnia 2024 POLICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
25 marca 2024 POLICE NWZA ws. zmian w składzie RN.
8 listopada 2023 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
27 września 2023 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
27 czerwca 2023 POLICE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.
22 maja 2023 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
30 marca 2023 POLICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
16 grudnia 2022 POLICE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
9 listopada 2022 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
28 września 2022 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
27 czerwca 2022 POLICE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
25 maja 2022 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
27 kwietnia 2022 POLICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
9 listopada 2021 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
4 listopada 2021 POLICE NWZA ws. zmian w składzie RN.
9 września 2021 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
28 czerwca 2021 POLICE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz połączenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna, jako Spółki Przejmującej ze spółką „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek.
18 czerwca 2021 POLICE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
13 maja 2021 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
11 maja 2021 POLICE NWZA ws. wyboru przewodniczącego RN.
15 kwietnia 2021 POLICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
19 marca 2021 POLICE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
19 listopada 2020 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
10 września 2020 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
24 sierpnia 2020 POLICE NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, zmian w składzie RN, wyboru przewodniczącego RN, wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych spółki.
26 czerwca 2020 POLICE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
21 maja 2020 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
8 kwietnia 2020 POLICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
17 lutego 2020 POLICE NWZA ws. wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. spółce "Grupa Azoty Polyolefins" S.A., realizującej projekt inwestycyjny pn. "Polimery Police", długoterminowych pożyczek podporządkowanych wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego spółki "Grupa Azoty Polyolefins" S.A.
31 stycznia 2020 POLICE Wprowadzenie do obrotu na GPW 49.175.768 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
24 stycznia 2020 POLICE NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "Grupa Azoty Polyolefins" S.A.
9 grudnia 2019 POLICE Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
14 listopada 2019 POLICE Zakończenie notowania jednostkowych praw poboru na GPW.
13 listopada 2019 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
12 listopada 2019 POLICE Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Początek notowania jednostkowych praw poboru na GPW.
7 listopada 2019 POLICE Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
7 listopada 2019 POLICE NWZA ws. zmiany statutu, zmiany uchwały nr 4 NWZ z dnia 29 marca 2017 roku oraz zmiany uchwały nr 4 NWZ z dnia 18 maja 2018 r.
23 września 2019 POLICE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji oraz zmiany statutu.
5 września 2019 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
25 czerwca 2019 POLICE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
23 maja 2019 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
25 kwietnia 2019 POLICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
4 kwietnia 2019 POLICE NWZA ws. zatwierdzenia regulaminu wyborów kandydatów na członków RN powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji oraz zmiany statutu.
8 listopada 2018 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 sierpnia 2018 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
24 lipca 2018 POLICE Wypłata dywidendy 0,53 zł na akcję.
10 lipca 2018 POLICE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,53 zł na akcję.
9 lipca 2018 POLICE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,53 zł na akcję.
4 czerwca 2018 POLICE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
18 maja 2018 POLICE NWZA ws. zasad zbywania składników aktywów trwałych, regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki, uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki.
10 maja 2018 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
19 kwietnia 2018 POLICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
9 listopada 2017 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
24 sierpnia 2017 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
21 lipca 2017 POLICE Wypłata dywidendy 0,42 zł na akcję.
30 czerwca 2017 POLICE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,42 zł na akcję.
29 czerwca 2017 POLICE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,42 zł na akcję.
12 czerwca 2017 POLICE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku korekty błędu.
11 maja 2017 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 POLICE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
29 marca 2017 POLICE NWZA ws. ustalenia wysokości wynagrodzeń członków RN oraz zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków zarządu.
26 stycznia 2017 POLICE NWZA ws. zmiany w składzie RN.
14 grudnia 2016 POLICE NWZA ws. powołania członka RN.
9 listopada 2016 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 października 2016 POLICE NWZA ws. rozporządzenia nieruchomościami spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
24 sierpnia 2016 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 POLICE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
11 maja 2016 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
30 marca 2016 POLICE NWZA ws. zmiany w składzie RN.
11 marca 2016 POLICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 lutego 2016 POLICE NWZA ws. zatwierdzenia Regulaminu wyboru i odwołania członków RN oraz zmiany statutu.
9 listopada 2015 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
26 sierpnia 2015 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
25 czerwca 2015 POLICE Wypłata dywidendy 0,56 zł na akcję.
11 czerwca 2015 POLICE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,56 zł na akcję.
10 czerwca 2015 POLICE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,56 zł na akcję.
27 maja 2015 POLICE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz zmiany wysokości pierwszorzędnej hipoteki ustanowionej na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A.
13 maja 2015 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
16 marca 2015 POLICE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
13 listopada 2014 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
8 października 2014 POLICE NWZA ws. rozporządzenia nieruchomościami spółki.
14 sierpnia 2014 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
20 czerwca 2014 POLICE Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG50 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG250.
11 czerwca 2014 POLICE Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
26 maja 2014 POLICE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
22 maja 2014 POLICE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
15 maja 2014 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
24 kwietnia 2014 POLICE ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, ustanowienia hipoteki na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz zmiany statutu.
31 marca 2014 POLICE Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG250 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG50.
21 marca 2014 POLICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
9 stycznia 2014 POLICE NWZA ws. ustanowienia hipoteki umownej oraz zastawu rejestrowego na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.
14 listopada 2013 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
27 sierpnia 2013 POLICE NWZA ws. zmian w RN oraz rozporządzenia nieruchomościami leżącymi w granicach portów i przystani morskiej oraz obciążenia nieruchomości nieodpłatną służebnością gruntową przejazdu i przechodu.
15 maja 2013 POLICE Wypłata dywidendy 0,67 zł na akcję.
9 maja 2013 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 POLICE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,67 zł na akcję.
25 kwietnia 2013 POLICE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
21 marca 2013 POLICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
29 października 2012 POLICE NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych i in.
20 sierpnia 2012 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
26 czerwca 2012 POLICE NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych, ustanowienia hipoteki łącznej umownej oraz zastawu rejestrowego na rzecz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., zbycia całości udziałów „budchem” Sp. z o.o., zbycia całości udziałów „Koncept” Sp. z o.o., „Automatika” Sp. z o.o. i „Remech” Sp. z o.o. oraz objęcia w zamian za zbyte udziały, udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym „Polskie Konsorcjum Chemiczne” Sp. z o.o. oraz zmiany w składzie RN.
8 maja 2012 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
25 kwietnia 2012 POLICE WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz zmiany w składzie RN i ustalenia zasad oraz wysokości wynagradzania dla członków RN.
20 marca 2012 POLICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
5 grudnia 2011 POLICE NWZA ws. ustanowienia hipoteki łącznej umownej oraz dwóch zastawów rejestrowych, wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych oraz rozporządzenia nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym spółki.
14 listopada 2011 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
20 października 2011 POLICE NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków RN, zmian w statucie.
17 sierpnia 2011 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
16 sierpnia 2011 POLICE Zakończenie (do godz. 16:00) zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA.
6 lipca 2011 POLICE Początek zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA.
29 czerwca 2011 POLICE WZA
22 czerwca 2011 POLICE WZA
10 maja 2011 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
31 marca 2011 POLICE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
17 lutego 2011 POLICE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
13 grudnia 2010 POLICE NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych oraz zbycia części udziałów "Transtech" Sp. z o.o.
9 listopada 2010 POLICE Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.
11 października 2010 POLICE NWZA