PARCELTEC

Data Spółka Wydarzenie
10 listopada 2022 PARCELTEC Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
10 sierpnia 2022 PARCELTEC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
23 maja 2022 PARCELTEC Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 PARCELTEC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 PARCELTEC Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
9 lutego 2022 PARCELTEC NWZA ws. powołania członków RN, pokrycia straty za 2020 rok oraz uchylenia uchwały o udzieleniu absolutorium prezesowi zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019 i 2020.
15 listopada 2021 PARCELTEC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
29 września 2021 PARCELTEC NWZA ws. powołania członków RN, pokrycia straty za rok 2020, objęcia udziałów w trzech spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, uchylenia uchwały o udzieleniu absolutorium prezesowi zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019 i 2020.
16 sierpnia 2021 PARCELTEC Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 PARCELTEC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
14 czerwca 2021 PARCELTEC Publikacja raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 PARCELTEC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
28 grudnia 2020 PARCELTEC NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz zmiany statutu.
28 października 2020 PARCELTEC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
16 września 2020 PARCELTEC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
13 maja 2020 PARCELTEC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
21 kwietnia 2020 PARCELTEC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku spółki za rok 2019.
18 marca 2020 PARCELTEC Publikacja raportu za 2019 rok.
11 marca 2020 PARCELTEC NWZA ws. powołania członków RN.
6 listopada 2019 PARCELTEC Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
7 sierpnia 2019 PARCELTEC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
15 maja 2019 PARCELTEC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
9 maja 2019 PARCELTEC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
21 marca 2019 PARCELTEC Publikacja raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 PARCELTEC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 PARCELTEC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
26 czerwca 2018 PARCELTEC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
30 maja 2018 PARCELTEC Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 PARCELTEC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
12 marca 2018 PARCELTEC NWZA ws. powołania członków RN oraz zmian statutu.
14 lutego 2018 PARCELTEC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
24 października 2017 PARCELTEC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 PARCELTEC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
18 lipca 2017 PARCELTEC Dzień pierwszego notowania na NC 2.750.747 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
30 czerwca 2017 PARCELTEC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 PARCELTEC Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 PARCELTEC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 PARCELTEC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
15 grudnia 2016 PARCELTEC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
14 grudnia 2016 PARCELTEC Scalenie akcji w stosunku 20:1.
2 grudnia 2016 PARCELTEC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 listopada 2016 PARCELTEC Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 PARCELTEC Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 PARCELTEC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz zmiany uchwały nr 7/NWZ/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. NWZ w sprawie scalenia akcji i zmiany statutu.
29 czerwca 2016 PARCELTEC Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 PARCELTEC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
30 marca 2016 PARCELTEC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
18 lutego 2016 PARCELTEC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii C do obrotu na NC, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
12 lutego 2016 PARCELTEC Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
18 grudnia 2015 PARCELTEC Początek notowań spółki BOOMERANG (BMR) pod nazwą PARCELTEC (PTE), w związku ze zmianą firmy.
13 listopada 2015 PARCELTEC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
30 września 2015 PARCELTEC NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, zmiany nazwy spółki, zmiany statutu i przedmiotu działalności, uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B i wprowadzenie ich do obrotu na NC.
14 sierpnia 2015 PARCELTEC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
22 czerwca 2015 PARCELTEC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
26 maja 2015 PARCELTEC Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 PARCELTEC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 PARCELTEC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 PARCELTEC Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
7 sierpnia 2014 PARCELTEC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
28 lipca 2014 PARCELTEC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
17 czerwca 2014 PARCELTEC Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 PARCELTEC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 PARCELTEC Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
4 lutego 2014 PARCELTEC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
8 stycznia 2014 PARCELTEC Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 11.982.460 akcji zwykłych na okaziciela serii A.