SCOPAK

Data Spółka Wydarzenie
24 grudnia 2020 SCOPAK Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
20 listopada 2020 SCOPAK Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
18 września 2020 SCOPAK Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
22 maja 2020 SCOPAK Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 SCOPAK Publikacja raportu za 2019 rok.
28 lutego 2020 SCOPAK Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
18 listopada 2019 SCOPAK Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
20 września 2019 SCOPAK Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
26 czerwca 2019 SCOPAK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
24 maja 2019 SCOPAK Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 SCOPAK Publikacja raportu za 2018 rok.
28 lutego 2019 SCOPAK Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 SCOPAK Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
31 sierpnia 2018 SCOPAK Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
28 czerwca 2018 SCOPAK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2018 SCOPAK Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 SCOPAK Publikacja raportu za 2017 rok.
1 marca 2018 SCOPAK Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 SCOPAK Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 SCOPAK Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
28 czerwca 2017 SCOPAK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
15 maja 2017 SCOPAK Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 SCOPAK Publikacja raportu za 2016 rok.
1 marca 2017 SCOPAK Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 SCOPAK Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
19 października 2016 SCOPAK NWZA ws. kontynuacji działalności spółki.
31 sierpnia 2016 SCOPAK Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
5 sierpnia 2016 SCOPAK Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
30 czerwca 2016 SCOPAK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
16 maja 2016 SCOPAK Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
30 kwietnia 2016 SCOPAK Publikacja raportu za 2015 rok.
29 lutego 2016 SCOPAK Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 SCOPAK Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 SCOPAK Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
27 sierpnia 2015 SCOPAK NWZA ws. wyrażenia dla zarządu zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw (przedsiębiorstwie) na zabezpieczenie spłaty udzielonych spółce kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych obligacji, do wysokości powstałych z tego tytułu zobowiązań wraz z oprocentowaniem, odsetkami i kosztami.
30 czerwca 2015 SCOPAK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 SCOPAK Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 SCOPAK Publikacja raportu za 2014 rok.
28 lutego 2015 SCOPAK Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
12 lutego 2015 SCOPAK NWZA ws. m.in. uchylenia uchwał nr 6/2014, 7/2014 oraz 8/2014 WZA z 31.10.2014 r., emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
15 stycznia 2015 SCOPAK Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
22 grudnia 2014 SCOPAK Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
19 grudnia 2014 SCOPAK Scalenie akcji w stosunku 8:1.
12 grudnia 2014 SCOPAK Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
8 grudnia 2014 SCOPAK Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 listopada 2014 SCOPAK Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
31 października 2014 SCOPAK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw poboru akcji i praw do akcji do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
1 września 2014 SCOPAK Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
27 czerwca 2014 SCOPAK ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 SCOPAK Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 SCOPAK Publikacja raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 SCOPAK Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 SCOPAK Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 września 2013 SCOPAK Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
2 września 2013 SCOPAK Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
25 czerwca 2013 SCOPAK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
19 czerwca 2013 SCOPAK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
17 czerwca 2013 SCOPAK Debiut spółki na GPW.
14 czerwca 2013 SCOPAK Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC. Wykreślenie z indeksu NCIndex.
27 maja 2013 SCOPAK Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 SCOPAK Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
16 kwietnia 2013 SCOPAK NWZA ws. upoważnienia zarządu do obciążania w latach 2013-2014 wszystkich nieruchomości i ruchomości spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi ustanowionymi na zabezpieczenie spłaty udzielonych spółce kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych obligacji, do wysokości powstałych z tego tytułu zobowiązań wraz z oprocentowaniem, odsetkami i kosztami.
14 lutego 2013 SCOPAK Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 SCOPAK Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 SCOPAK Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 SCOPAK WZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2011.
25 maja 2012 SCOPAK Publikacja raportu za 2011 rok.
14 maja 2012 SCOPAK Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 SCOPAK Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
28 września 2011 SCOPAK NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3 NWZA z 17 stycznia 2011 w sprawie dematerializacji akcji serii B i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na NC, dematerializacji akcji serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym GPW.
28 czerwca 2011 SCOPAK WZA
10 maja 2011 SCOPAK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
6 maja 2011 SCOPAK Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
5 maja 2011 SCOPAK Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
28 marca 2011 SCOPAK Debiut spółki na NC.