LIBERTY

Data Spółka Wydarzenie
31 maja 2021 LIBERTY Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
17 maja 2021 LIBERTY Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 LIBERTY Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
12 listopada 2018 LIBERTY Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
10 sierpnia 2018 LIBERTY Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
31 lipca 2018 LIBERTY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
11 czerwca 2018 LIBERTY Publikacja raportu za 2017 rok.
11 maja 2018 LIBERTY Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 LIBERTY Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 LIBERTY Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 LIBERTY Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
12 czerwca 2017 LIBERTY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 i 2016.
31 maja 2017 LIBERTY Publikacja raportu za 2016 rok.
12 maja 2017 LIBERTY Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
4 kwietnia 2017 LIBERTY Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
21 listopada 2016 LIBERTY Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 LIBERTY Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 LIBERTY Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 LIBERTY Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 LIBERTY Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
8 lutego 2016 LIBERTY Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
5 lutego 2016 LIBERTY Scalenie akcji w stosunku 100:1.
29 stycznia 2016 LIBERTY Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
26 stycznia 2016 LIBERTY Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
13 listopada 2015 LIBERTY Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 LIBERTY Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
24 czerwca 2015 LIBERTY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz połączenia (scalenia) akcji.
22 maja 2015 LIBERTY Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 LIBERTY Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 LIBERTY Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 LIBERTY Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
29 października 2014 LIBERTY Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela: 103.300.000 serii E oraz 20.800.000 serii F.
14 sierpnia 2014 LIBERTY Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
25 czerwca 2014 LIBERTY ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
26 maja 2014 LIBERTY Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 LIBERTY Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
24 lutego 2014 LIBERTY NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia prawa poboru tych akcji, dochodzenia roszczeń przeciwko byłemu członkowi zarządu oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 LIBERTY Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
19 grudnia 2013 LIBERTY NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 LIBERTY Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 LIBERTY Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
13 sierpnia 2013 LIBERTY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
15 lipca 2013 LIBERTY Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 LIBERTY Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
18 marca 2013 LIBERTY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz pozbawienia prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 lutego 2013 LIBERTY Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 LIBERTY Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
30 października 2012 LIBERTY Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
14 sierpnia 2012 LIBERTY Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
30 czerwca 2012 LIBERTY WZA ws. m.in. pokrycia straty / przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
27 czerwca 2012 LIBERTY Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 LIBERTY Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 LIBERTY Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
21 grudnia 2011 LIBERTY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru.
24 listopada 2011 LIBERTY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru.
14 listopada 2011 LIBERTY Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
13 października 2011 LIBERTY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji nowej emisji serii D z pozbawieniem prawa poboru, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych, zmian w statucie.
16 sierpnia 2011 LIBERTY Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
20 czerwca 2011 LIBERTY WZA
12 maja 2011 LIBERTY Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 LIBERTY Publikacja raportu za 2010 rok.
14 lutego 2011 LIBERTY Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.