ALKAL

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2017 ALKAL Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 ALKAL Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
27 czerwca 2017 ALKAL NWZA ws. powołania członków RN.
31 maja 2017 ALKAL Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 ALKAL Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
23 marca 2017 ALKAL NWZA ws. wyboru RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, ustalenia liczby członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 lutego 2017 ALKAL Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 ALKAL Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
19 października 2016 ALKAL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej.
20 września 2016 ALKAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
16 sierpnia 2016 ALKAL Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 ALKAL Publikacja raportu za 2015 rok.
2 czerwca 2016 ALKAL NWZA ws. wyrażenia przez NWZ zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
16 maja 2016 ALKAL Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
10 maja 2016 ALKAL NWZA ws. odwołania oraz powołania członka RN.
15 lutego 2016 ALKAL Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 ALKAL Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 ALKAL Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 ALKAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
3 czerwca 2015 ALKAL Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 ALKAL Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 ALKAL Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 ALKAL Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
8 października 2014 ALKAL Pierwszy dzień notowań na NC 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 sierpnia 2014 ALKAL Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
27 czerwca 2014 ALKAL ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
30 maja 2014 ALKAL Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 ALKAL Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 ALKAL Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
30 grudnia 2013 ALKAL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 ALKAL Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ALKAL Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
27 czerwca 2013 ALKAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
30 maja 2013 ALKAL Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 ALKAL Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 ALKAL Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 ALKAL Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 ALKAL Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 ALKAL WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
13 czerwca 2012 ALKAL Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 ALKAL Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 ALKAL Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 ALKAL Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
2 sierpnia 2011 ALKAL Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
11 maja 2011 ALKAL Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
10 maja 2011 ALKAL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
6 maja 2011 ALKAL Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
5 maja 2011 ALKAL WZA
5 maja 2011 ALKAL Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
8 kwietnia 2011 ALKAL Publikacja raportu za 2010 rok.
14 lutego 2011 ALKAL Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
30 grudnia 2010 ALKAL Debiut spółki na NC.