OPENNET

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2017 OPENNET Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 OPENNET Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 OPENNET ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
27 czerwca 2017 OPENNET Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 OPENNET Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 OPENNET Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 OPENNET Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 OPENNET Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 OPENNET Publikacja raportu za 2015 rok.
29 czerwca 2016 OPENNET ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
12 maja 2016 OPENNET Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 OPENNET Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 OPENNET Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 OPENNET NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, I, J z wyłączeniem prawa poboru, podziału serii akcji A, zmiany § 7 statutu.
14 sierpnia 2015 OPENNET Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
6 maja 2015 OPENNET ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych, emisji obligacji serii B oraz Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2014-2016.
29 kwietnia 2015 OPENNET Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
21 kwietnia 2015 OPENNET Publikacja raportu za 2014 rok.
12 lutego 2015 OPENNET Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
12 listopada 2014 OPENNET Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
4 sierpnia 2014 OPENNET Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
27 czerwca 2014 OPENNET ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN
27 czerwca 2014 OPENNET Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 OPENNET Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 OPENNET Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
8 stycznia 2014 OPENNET NWZA ws. emisji obligacji.
14 listopada 2013 OPENNET Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 OPENNET Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
15 lipca 2013 OPENNET Publikacja raportu za 2012 rok.
27 czerwca 2013 OPENNET ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
14 maja 2013 OPENNET Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
18 lutego 2013 OPENNET NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, I, J z wyłączeniem prawa poboru, podziału serii akcji A, B, C, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
14 lutego 2013 OPENNET Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 OPENNET Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
8 sierpnia 2012 OPENNET Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 OPENNET WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E i F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
15 czerwca 2012 OPENNET Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 OPENNET Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 OPENNET Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
13 stycznia 2012 OPENNET NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, zmiany w składzie RN, emisji obligacji i przyjęcia programu motywacyjnego.
14 listopada 2011 OPENNET Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
7 września 2011 OPENNET Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
5 września 2011 OPENNET Debiut spółki na NC.