UNIMOT

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 UNIMOT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
5 września 2024 UNIMOT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
17 czerwca 2024 UNIMOT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
28 maja 2024 UNIMOT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
24 kwietnia 2024 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
22 listopada 2023 UNIMOT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
14 września 2023 UNIMOT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
16 czerwca 2023 UNIMOT Wypłata dywidendy 13,69 zł na akcję.
12 czerwca 2023 UNIMOT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 13,69 zł na akcję.
9 czerwca 2023 UNIMOT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 13,69 zł na akcję.
5 czerwca 2023 UNIMOT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
23 maja 2023 UNIMOT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
20 kwietnia 2023 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
16 listopada 2022 UNIMOT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
31 sierpnia 2022 UNIMOT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
29 czerwca 2022 UNIMOT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
23 maja 2022 UNIMOT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
4 kwietnia 2022 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
16 listopada 2021 UNIMOT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
24 sierpnia 2021 UNIMOT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
25 czerwca 2021 UNIMOT Wypłata dywidendy 1,97 zł na akcję.
4 czerwca 2021 UNIMOT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,97 zł na akcję.
2 czerwca 2021 UNIMOT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,97 zł na akcję.
20 maja 2021 UNIMOT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
19 maja 2021 UNIMOT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
23 marca 2021 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
17 listopada 2020 UNIMOT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
24 sierpnia 2020 UNIMOT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
9 lipca 2020 UNIMOT Wypłata dywidendy 1,97 zł na akcję.
18 czerwca 2020 UNIMOT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,97 zł na akcję.
17 czerwca 2020 UNIMOT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,97 zł na akcję.
3 czerwca 2020 UNIMOT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
19 maja 2020 UNIMOT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
25 marca 2020 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
13 listopada 2019 UNIMOT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
21 sierpnia 2019 UNIMOT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
4 czerwca 2019 UNIMOT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia na kapitał zapasowy niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
14 maja 2019 UNIMOT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
29 marca 2019 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
13 listopada 2018 UNIMOT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
7 września 2018 UNIMOT NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany statutu.
22 sierpnia 2018 UNIMOT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
19 czerwca 2018 UNIMOT Wypłata dywidendy 1,70 zł na akcję.
5 czerwca 2018 UNIMOT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,70 zł na akcję.
4 czerwca 2018 UNIMOT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,70 zł na akcję.
17 maja 2018 UNIMOT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
15 maja 2018 UNIMOT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
21 marca 2018 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
16 listopada 2017 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
28 września 2017 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
7 września 2017 UNIMOT Wprowadzenie do obrotu na GPW 166 021 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
20 lipca 2017 UNIMOT Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
4 lipca 2017 UNIMOT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
3 lipca 2017 UNIMOT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
20 czerwca 2017 UNIMOT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
30 maja 2017 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
18 maja 2017 UNIMOT NWZA ws. emisji warrantów subskrybcyjnych E z prawem objęcia akcji serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii K, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrybcyjnych serii E oraz akcji serii K, zmiany statutu oraz rozszerzenia przedmiotu działalności spółki.
28 kwietnia 2017 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
17 marca 2017 UNIMOT Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
16 marca 2017 UNIMOT Dzień ostatniego notowania na GPW 2.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
9 marca 2017 UNIMOT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
7 marca 2017 UNIMOT Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 2.400.000 akcji serii C, 103.797 akcji serii D, 400.000 akcji serii E, 400.000 akcji serii F, 400.000 akcji serii G, 400.000 akcji serii H, 1.028.000 akcji serii I oraz 2.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii C, D, E, F, G oraz H.
21 lutego 2017 UNIMOT Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii J w transzy detalicznej.
13 lutego 2017 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
10 lutego 2017 UNIMOT Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii J w transzy detalicznej.
9 lutego 2017 UNIMOT Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii J dla inwestorów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
8 lutego 2017 UNIMOT Rozpoczęcie budowy księgi popytu na akcje serii J dla inwestorów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
14 listopada 2016 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
24 października 2016 UNIMOT NWZA ws. zmiany uchwały Nr 6 i 7 NWZ z 29 września 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem prawa poboru oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na GPW.
12 sierpnia 2016 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 UNIMOT Wypłata dywidendy 0,68 zł na akcję.
15 czerwca 2016 UNIMOT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,68 zł na akcję.
14 czerwca 2016 UNIMOT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,68 zł na akcję.
2 czerwca 2016 UNIMOT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
13 maja 2016 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
12 kwietnia 2016 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
29 września 2015 UNIMOT NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez MSR oraz MSSF i in.
14 sierpnia 2015 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
24 lipca 2015 UNIMOT Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
4 lipca 2015 UNIMOT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
2 lipca 2015 UNIMOT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
22 czerwca 2015 UNIMOT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
22 maja 2015 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
4 lutego 2015 UNIMOT Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E, F, G i H.
12 listopada 2014 UNIMOT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
15 października 2014 UNIMOT Początek notowań spółki UNIMOTGAZ (UGZ) pod nazwą UNIMOT (UNT), w związku ze zmianą firmy.
7 października 2014 UNIMOT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I z pozbawieniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 UNIMOT Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
7 sierpnia 2014 UNIMOT Publikacja jednostkowego raportu za II kwartał 2014 roku.
31 lipca 2014 UNIMOT Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
12 lipca 2014 UNIMOT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
9 lipca 2014 UNIMOT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
27 czerwca 2014 UNIMOT ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
23 maja 2014 UNIMOT Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 UNIMOT Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 UNIMOT Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
16 stycznia 2014 UNIMOT NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 UNIMOT Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
25 października 2013 UNIMOT NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2013 UNIMOT Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
31 lipca 2013 UNIMOT Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
12 lipca 2013 UNIMOT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
10 lipca 2013 UNIMOT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
27 czerwca 2013 UNIMOT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
23 maja 2013 UNIMOT Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 UNIMOT Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 UNIMOT Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 grudnia 2012 UNIMOT NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności zawartej z Raiffeisen Bank Polska SA, wyrażenia zgody na zmianę hipoteki na nieruchomości położonej w miejscowości Zawadzkie, określenia liczby członków RN, wynagrodzenia dla członków RN i zmian w składzie RN.
28 września 2012 UNIMOT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
26 września 2012 UNIMOT Debiut spółki na NC.