Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 30 czerwca 2015

ENEA ENA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
GTC GTC GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 10 września 2015 jako dnia prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zmiany statutu.
KRUK KRU GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
PZU PZU GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz podziału (splitu) akcji i zmiany statutu.
5THAVENUE 5AH NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia i podziału zysku za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
AALLIANCE AAS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
ABAK ABK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz pokrycia części straty za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy 2014.
ADFORM ADF NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
ADIUVO ADV GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2014.
ADVADIS ADS GPW ZWZA
AFHOL AFH NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz dalszego istnienia spółki.
AGROLIGA AGL NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ALEJA ALS NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ALFASTAR ALF NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ALKAL ALK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
ALTERCO ALT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz kontynuowania działalności spółki.
APATOR APT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
ARI ARI NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
ARTEFE NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ASSECOSEE ASE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
ATCCARGO ATA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
ATONHT ATO NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ATREM ATR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
AUTOSPA ASP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
BALTICINV BCI NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
BDF BDF NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
BDF BDF NC Publikacja raportu za 2014 rok.
BELEAF BLF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
BERLING BRG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
BGE BGE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, dalszego istnienia spółki i kontynuowania przez nią działalności.
BINARY BHX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu na NC, dalszego istnienia spółki.
BIOMASS BEP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
BIOMAX BIM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
BLIRT BLR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
BPC BPC NC Publikacja raportu za 2014 rok.
BROADGATE BDG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
CALATRAVA CTC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
CANNABIS CBD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
CCS CCS NC Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
CEREALPLT CRP NC Publikacja raportu za 2014 rok.
CIECH CIE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
COALENERG CLE GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
COLUMBUS CLC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
COMECO CMC NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014.
COMP CMP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
COMPREMUM CPR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
COPERNIC CRS NC NWZA ws. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2014 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania zarządu spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2014 rok.
CORMAY CRM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za 2014 rok.
CUBEITG CTG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczania zysku za 2014 rok.
CWPE CWP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
CZARNKOW BRO NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
CZARNKOW BRO NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
CZTOREBKA CZT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
DASE DFG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r. oraz korekty w zakresie warunków wypłaty dywidendy uchwały nr 10 NWZ z 17 marca 2011 roku zmienionej uchwałą nr 16 ZWZ z 8 czerwca 2011 roku.
DEKPOL DEK GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
DEVORAN DEV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
DTP DTP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
EASYCALL ECL NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
ECERAMICS ECR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, z wyłączeniem prawa poboru.
ECNOLOGY ECN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
ECOTECH ECO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
EFENERGII EFE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
EFICOM EFI NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty netto w roku obrotowym 2014.
EKOKOGEN EKG NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
EKOOZE EKE NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2014 rok.
ELEKTROTI ELT GPW Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
ELQ ELQ NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ELZAB ELZ GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
EMMERSON EMM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
EQUITIER ETR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
EQUITIER ETR NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ERATONRG ERA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 na kapitał zapasowy oraz pokrycia straty z lat obrotowych 2010 - 2013 z kapitału zapasowego.
ERNE ERN NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ERS ERS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
ESKIMOS ESK NC NWZA ws. zmiany uchwały nr 05/05/2015 ZWZ z 29 maja 2015 roku w sprawie podziału zysku w roku obrotowym 2014.
ESPEROTIA EEI NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w 2014 r.
ESSYSTEM ESS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
EUROHOLD EHG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
EUROTEL ETL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
EXOUPOS GEU NC NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa ExorigoUpos S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.
FABRYKAKD FKD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
FALCON FLG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu.
FARM51 F51 NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
FERRUM FER GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2014 r.
FIGENE FIG NC Publikacja raportu za 2014 rok.
FLUID FLD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
FOOTHILLS FTL NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
FOREVEREN FOR NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
FOTA FOT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
FUTURIS FUT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
GAMEDUST GDC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz podwyższenia kapitału zakładowego.
GARIN GAR NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
GCINVEST GCI NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GENERGY GNR NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat spółki z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.
GEOTERM GTP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
GLOBALTR GTR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2013 oraz podziału zysku za rok 2014, utworzenia kapitału celowego i wpłacenia na rachunek spółki, podwyższenia kapitału docelowego i ustalenia warunków emisji akcji oraz ustalenia ceny minimalnej sprzedaży nieruchomości, należącej do spółki i zlokalizowanej w Grzywnie w woj. kujawsko-pomorskim.
GOLAB GOL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki, w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.
GREENENER GRE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z działalności spółki za rok obrotowy 2014, dalszego istnienia spółki lub rozwiązania spółki.
GREMINWES GIW GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I.
GRUPAEMM GEM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym.
GTRINITY GTY NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
HAMBURGER MRH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
HEMP HMP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu.
HFTGROUP HFT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014, obniżenia kapitału zakładowego z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii C, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii D, zmiany statutu, powołania pełnomocnika spółki.
HUTMEN HTM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
IAI IAI NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
IAP IAP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r.
ICECODE ICG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2014, utworzenia kapitału rezerwowego, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych.
IDEABANK IDA GPW NWZA ws. zatwierdzenia Czwartego Programu Emisji Obligacji, powołania Niezależnych Członków Rady Nadzorczej, zmiany uchwały nr 9 NWZ z 12 lipca 2014 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków RN, zmian statutu oraz stanowiska akcjonariuszy Idea Bank S.A. w przedmiocie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
IDMSA IDM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
IMPEL IPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
INCANA ICA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
INDATA IDT GPW Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii H.
INDYGO IDG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
INNOGENE IGN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2014, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
INTERCARS CAR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
IPOPEMA IPE GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014.
IU IUS NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
JANTAR JAN NC Publikacja raportu za 2014 rok.
JRCGROUP JRC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2014 - 31.12.2014.
JRHOLDING JRH NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
KINOPOL KPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
KLEBAINV KIN NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
KONSSTALI KST GPW NWZA ws. określenia składu liczbowego RN, powołania nowych członków RN, określenia wysokości wynagrodzenia członków RN, powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do podpisywania, realizacji i dokonywania zmian umów z członkami RN.
LABOPRINT LAB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i E z pozbawieniem prawa poboru, ustalenia zasad przeprowadzenia programu motywacyjnego, powierzenia RN zadań komitetu audytu.
LANGLOO LAN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
LETUS LET NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
LGTRADE LGT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
LUDUS LUD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2014.
LZMO LZM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
MBWS MBW GPW WZA
MCLOGIC MCL GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych oraz określenia warunków nabywania akcji własnych przez spółkę i utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie przez spółkę akcji własnych.
MEDAPP MDA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2014 rok, dalszego istnienia spółki, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmian w statucie.
MEDICALG MDG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.
MFO MFO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
MFOOD MFD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2014 rok.
MGAMES MGS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2014.
MGMSYS MGM NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MILISYS MLM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
MNI MNI GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, przeznaczenia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia przedmiotu dywidendy.
MOBINI MOB NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MOLMEDICA MLD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
MOVGAMVR MVR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014, przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, pozbawienia prawa poboru.
NEMEX NMX NC Publikacja raportu za 2014 rok.
NETWISE NTW NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
NFPL NFP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
NORTCOAST NCT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
NOTORIA NTS NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
NTVSA NTV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
OPTIGIS OPI NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 r., w szczególności przez obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej.
PAGED PGD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r.
PCHVENTURE PCV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
PCHVENTURE PCV NC Publikacja raportu za 2014 rok.
PFH PFH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
PFLEIDER PFL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 do 31.12.2014.
PGFGROUP PGV GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji VI Emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
PGPPOLONI PGP NC Publikacja raportu za 2014 rok.
PHARMENA PHR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
PHN PHN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PHOTON PEN GPW ZWZA
PIXELCROW PIX NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
PJPMAKRUM PJP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
PLANETB2B P2B NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
PLANETINN PIG NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, zmiany siedziby spółki i zmiany nazwy spółki.
PLASMA PSM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok oraz utworzeniu celowego kapitału rezerwowego.
PLAZACNTR PLZ GPW ZWZA
PLGROUP PLG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2014 roku, rozszerzenia przedmiotu działalności spółki, konwersji akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B oraz zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji.
POLFA PLF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 9.950.000 szt. akcji serii G, z pozbawieniem prawa poboru oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.
POLINW PIS NC ZWZA ws. m.n. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
POLNORD PND GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014, wyrażenia zgody na zawarcie umów o zarządzanie spółkami zależnymi w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych oraz połączenia Polnord SA z siedzibą w Gdyni ("Spółka Przejmująca") ze spółkami Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ("Spółki Przejmowane").
PROCHEM PRM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
PROCHNIK PRC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
PROPERTYF PLE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok, zmiany firmy spółki i zmiany w statucie oraz wyrażenia zgody na zaprzestanie działalności brokerskiej w zakresie produktów leasingowych.
PTWP PTW NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014 oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki i upoważnienia zarządu do ustalenia szczegółowych warunków nabywania akcji własnych.
RAFAMET RAF GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
REGNON REG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
ROCCA RCA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2014 oraz zmiany siedziby spółki.
ROOFRENOV RRH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
RUNICOM RUN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
RYVU RVU GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
SCOPAK SCO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
SEKA SEA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014r. oraz wypłaty dywidendy.
SEKO SEK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
SELENAFM SEL GPW Wypłata dywidendy 0,28 zł na akcję.
SFD SFD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2014 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
SFKPOLKAP SFK NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
SKYLINE SKL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2014.
SPC SPC NC Publikacja raportu za 2014 rok.
STALPROD STP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r.
STARHEDGE SHG GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014.
STEMCELLS SCS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
SUMMALING SUL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
SYNERGA SNG NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
SZAR SZR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2014.
TELESTR TLS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
TNTPROENR TNT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., podziału (splitu) wszystkich akcji oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany statutu.
TREX TRX NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r. oraz wypłaty dywidendy.
TRITON TRI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
UNIVERSE UNV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
VARSAV VAR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
VELTO VEL NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2014 roku.
VERBICOM VRB NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
VOOLT VLT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
VOTUM VOT GPW Wypłata dywidendy 0,67 zł na akcję.
WASKO WAS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
WDBBU WDB NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części kapitału zapasowego, utworzonej z zysku za lata ubiegłe na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
WODKAN WOD NC NWZA ws. zmian w statucie i przyjęcia tekstu jednolitego.
YARRL YRL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
YAWAL YWL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
YOSHI YOS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.