ENEA

Data Spółka Wydarzenie
20 listopada 2024 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
18 września 2024 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
22 maja 2024 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
17 kwietnia 2024 ENEA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
30 stycznia 2024 ENEA NWZA ws. zmian w statucie, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru oraz zmian w składzie RN.
22 listopada 2023 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
13 września 2023 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
12 czerwca 2023 ENEA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r.
24 maja 2023 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
22 marca 2023 ENEA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
13 marca 2023 ENEA NWZA ws. zmian w składzie RN.
23 listopada 2022 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
7 listopada 2022 ENEA NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, zmiany „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna” oraz zmian w składzie RN.
14 września 2022 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
24 czerwca 2022 ENEA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r.
10 czerwca 2022 ENEA Wprowadzenie do obrotu na GPW 88.288.515 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
9 czerwca 2022 ENEA Dzień ostatniego notowania na GPW 88.288.515 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
24 maja 2022 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
10 maja 2022 ENEA Wprowadzenie do obrotu na GPW 88.288.515 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
23 marca 2022 ENEA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
10 marca 2022 ENEA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
25 listopada 2021 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
18 listopada 2021 ENEA NWZA ws. zmian w składzie RN.
16 września 2021 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
17 czerwca 2021 ENEA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
27 maja 2021 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
25 marca 2021 ENEA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
7 stycznia 2021 ENEA NWZA ws. zmian w składzie RN.
26 listopada 2020 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
3 września 2020 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
30 lipca 2020 ENEA ZWZA ws. podziału zysku netto okresu sprawozdawczego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
18 czerwca 2020 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
4 czerwca 2020 ENEA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
19 marca 2020 ENEA NWZA ws. zmian w składzie RN.
19 grudnia 2019 ENEA NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.
21 listopada 2019 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
29 maja 2019 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
20 maja 2019 ENEA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
21 marca 2019 ENEA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
23 listopada 2018 ENEA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
24 września 2018 ENEA NWZA ws. wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach projektu Ostrołęka C oraz powołania członka RN.
13 września 2018 ENEA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
25 czerwca 2018 ENEA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
28 maja 2018 ENEA NWZA ws. zmian statutu.
24 maja 2018 ENEA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
16 kwietnia 2018 ENEA NWZA ws. zmian w składzie RN.
23 marca 2018 ENEA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
28 grudnia 2017 ENEA NWZA ws. zmiany uchwały nr 38 ZWZ z 26 czerwca 2017 r. oraz zmian statucie.
23 listopada 2017 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
7 września 2017 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
10 sierpnia 2017 ENEA Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
24 lipca 2017 ENEA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
21 lipca 2017 ENEA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
26 czerwca 2017 ENEA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
25 maja 2017 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
30 marca 2017 ENEA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
17 marca 2017 ENEA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG20 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
15 grudnia 2016 ENEA NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN.
10 listopada 2016 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
26 sierpnia 2016 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
27 czerwca 2016 ENEA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
16 maja 2016 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 ENEA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
28 grudnia 2015 ENEA NWZA ws. zmian w składzie RN.
16 listopada 2015 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
21 października 2015 ENEA NWZA ws. powołania członka RN jako członka niezależnego, spełniającego kryteria określone w § 22 ust. 7 Statutu ENEA S.A.
28 sierpnia 2015 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
27 sierpnia 2015 ENEA NWZA ws. zmiany w składzie RN.
11 sierpnia 2015 ENEA Wypłata dywidendy 0,47 zł na akcję.
22 lipca 2015 ENEA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,47 zł na akcję.
21 lipca 2015 ENEA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,47 zł na akcję.
30 czerwca 2015 ENEA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
15 maja 2015 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 ENEA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
20 marca 2015 ENEA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
12 listopada 2014 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
27 sierpnia 2014 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
12 sierpnia 2014 ENEA Wypłata dywidendy 0,57 zł na akcję.
23 lipca 2014 ENEA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,57 zł na akcję.
21 lipca 2014 ENEA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,57 zł na akcję.
13 maja 2014 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
24 kwietnia 2014 ENEA ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
21 marca 2014 ENEA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
11 lutego 2014 ENEA Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.000.033 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
19 grudnia 2013 ENEA NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ENEA S.A. "Gospodarka Oświetleniowa" polegające na wniesieniu jej w formie aportu do spółki Eneos Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
13 listopada 2013 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
20 września 2013 ENEA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
27 sierpnia 2013 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
12 sierpnia 2013 ENEA Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
23 lipca 2013 ENEA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
19 lipca 2013 ENEA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
15 maja 2013 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
24 kwietnia 2013 ENEA ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2012 roku.
21 marca 2013 ENEA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
19 grudnia 2012 ENEA NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki Elektrownie Wodne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
14 listopada 2012 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
22 października 2012 ENEA NWZA ws. określenia liczby członków RN, zmiany w składzie RN oraz pisma zarządu ENEA S.A. przekazanego do jednego z akcjonariuszy - Ministerstwa Skarbu Państwa.
3 września 2012 ENEA Wypłata dywidendy 0,48 zł na akcję.
30 sierpnia 2012 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
13 sierpnia 2012 ENEA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.
10 sierpnia 2012 ENEA Wprowadzenie do obrotu na GPW 556 603 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
9 sierpnia 2012 ENEA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.
29 czerwca 2012 ENEA WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
14 maja 2012 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 ENEA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
12 marca 2012 ENEA NWZA ws. powołania do RN kandydata wybranego przez pracowników spółki.
5 marca 2012 ENEA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
29 lutego 2012 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
5 grudnia 2011 ENEA NWZA ws. powołania do RN kandydata wybranego przez pracowników spółki.
14 listopada 2011 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
1 września 2011 ENEA Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
29 sierpnia 2011 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
11 sierpnia 2011 ENEA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
9 sierpnia 2011 ENEA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
29 czerwca 2011 ENEA WZA
16 maja 2011 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
28 kwietnia 2011 ENEA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 ENEA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
21 stycznia 2011 ENEA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
15 listopada 2010 ENEA Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.