BALTICINV

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2022 BALTICINV Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 BALTICINV Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
31 maja 2022 BALTICINV Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 BALTICINV Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 BALTICINV Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 BALTICINV Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
12 sierpnia 2021 BALTICINV Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
31 maja 2021 BALTICINV Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 BALTICINV Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 BALTICINV Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
30 września 2020 BALTICINV ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
3 sierpnia 2020 BALTICINV NWZA ws. rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji oraz powołania likwidatora.
14 listopada 2019 BALTICINV Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 BALTICINV Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
31 maja 2019 BALTICINV Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 BALTICINV Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 BALTICINV Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 BALTICINV Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 BALTICINV Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
14 czerwca 2018 BALTICINV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
15 maja 2018 BALTICINV Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
21 marca 2018 BALTICINV Publikacja jednostkowego raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 BALTICINV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 BALTICINV Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
25 maja 2017 BALTICINV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
15 maja 2017 BALTICINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 BALTICINV Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
12 lutego 2017 BALTICINV Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
12 listopada 2016 BALTICINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 BALTICINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
27 czerwca 2016 BALTICINV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
9 maja 2016 BALTICINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
23 kwietnia 2016 BALTICINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
18 marca 2016 BALTICINV NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, z wyłączeniem prawa poboru oraz uzupełnienia składu RN.
23 lutego 2016 BALTICINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 BALTICINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
13 sierpnia 2015 BALTICINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 BALTICINV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
14 maja 2015 BALTICINV Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
13 maja 2015 BALTICINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
4 maja 2015 BALTICINV Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 BALTICINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
5 stycznia 2015 BALTICINV NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii N do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 grudnia 2014 BALTICINV Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela: 1.000.000 serii H, 500.000 serii I, 25.816.526 serii J, 9.517.440 serii K i 1.735.763 serii L.
13 listopada 2014 BALTICINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 BALTICINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
4 sierpnia 2014 BALTICINV Pierwszy dzień notowań na NC 1.594.203 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
29 maja 2014 BALTICINV Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii M.
19 maja 2014 BALTICINV Początek przyjmowania zapisów na akcje serii M.
14 maja 2014 BALTICINV Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
16 kwietnia 2014 BALTICINV ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
1 kwietnia 2014 BALTICINV Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 BALTICINV Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
22 stycznia 2014 BALTICINV Początek notowań spółki INPOINT (IPT) pod nazwą BALTICINV (BCI) w związku ze zmianą firmy.
8 stycznia 2014 BALTICINV NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2013 BALTICINV Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
28 października 2013 BALTICINV NWZA ws. powołania członków RN na kolejną kadencję, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, K i L, z wyłączeniem prawa poboru.
14 sierpnia 2013 BALTICINV Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 BALTICINV ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z wyłączeniem prawa poboru.
14 czerwca 2013 BALTICINV Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 BALTICINV Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 BALTICINV Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 BALTICINV Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 BALTICINV Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
30 lipca 2012 BALTICINV NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
29 czerwca 2012 BALTICINV WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011.
14 czerwca 2012 BALTICINV Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 BALTICINV Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 BALTICINV Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
25 stycznia 2012 BALTICINV Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G.
19 października 2011 BALTICINV Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
30 września 2011 BALTICINV Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
30 sierpnia 2011 BALTICINV NWZA ws. zmiany treści uchwały nr 3 NWZ z 19 lipca 2011 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
10 sierpnia 2011 BALTICINV Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
19 lipca 2011 BALTICINV NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii G w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
29 czerwca 2011 BALTICINV WZA
20 maja 2011 BALTICINV Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
18 maja 2011 BALTICINV Debiut spółki na NC.