DEKPOL

Data Spółka Wydarzenie
25 listopada 2024 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
23 września 2024 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
29 maja 2024 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 DEKPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
24 listopada 2023 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
22 września 2023 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
26 czerwca 2023 DEKPOL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
26 maja 2023 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 DEKPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
28 listopada 2022 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
29 września 2022 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 DEKPOL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
30 maja 2022 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 DEKPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
24 listopada 2021 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
24 września 2021 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 DEKPOL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
29 kwietnia 2021 DEKPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
20 listopada 2020 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
28 września 2020 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 DEKPOL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
15 czerwca 2020 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 DEKPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
30 grudnia 2019 DEKPOL NWZA ws. zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Steel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
27 listopada 2019 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
27 września 2019 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 DEKPOL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
27 maja 2019 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 DEKPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
17 grudnia 2018 DEKPOL NWZA ws. zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
28 listopada 2018 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
28 sierpnia 2018 DEKPOL Wypłata dywidendy 1,18 zł na akcję.
20 sierpnia 2018 DEKPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,18 zł na akcję.
17 sierpnia 2018 DEKPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,18 zł na akcję.
28 maja 2018 DEKPOL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
24 maja 2018 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
28 kwietnia 2018 DEKPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
20 listopada 2017 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
22 września 2017 DEKPOL Wypłata dywidendy 0,53 zł na akcję.
14 września 2017 DEKPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,53 zł.
13 września 2017 DEKPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,53 zł na akcję.
11 września 2017 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 czerwca 2017 DEKPOL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
22 maja 2017 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
20 kwietnia 2017 DEKPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
7 marca 2017 DEKPOL NWZA ws. powołania członka RN.
10 listopada 2016 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
29 sierpnia 2016 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
24 czerwca 2016 DEKPOL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
16 maja 2016 DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 DEKPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 DEKPOL Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
30 września 2015 DEKPOL NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez MSR oraz MSSF oraz zmiany statutu.
31 sierpnia 2015 DEKPOL Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
30 czerwca 2015 DEKPOL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 DEKPOL Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 DEKPOL Publikacja raportu za 2014 rok.
2 marca 2015 DEKPOL Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
10 lutego 2015 DEKPOL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
6 lutego 2015 DEKPOL Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.410.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.952.549 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
5 lutego 2015 DEKPOL Ostatni dzień notowań na GPW 1.952.549 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
8 stycznia 2015 DEKPOL Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.952.549 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
16 grudnia 2014 DEKPOL Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii A i B w transzy instytucjonalnej.
15 grudnia 2014 DEKPOL Początek przyjmowania zapisów na akcje serii A i B w transzy instytucjonalnej.
11 grudnia 2014 DEKPOL Budowanie księgi popytu na akcje serii A i B. Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii A i B w transzy detalicznej.
9 grudnia 2014 DEKPOL Początek przyjmowania zapisów na akcje serii A i B w transzy detalicznej.