KONSSTALI

Data Spółka Wydarzenie
18 czerwca 2020 KONSSTALI Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
13 marca 2020 KONSSTALI NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.
6 lutego 2020 KONSSTALI NWZA ws. zmiany oznaczenia serii akcji, umorzenia akcji własnych posiadanych przez spółkę oraz zmiany statutu.
9 stycznia 2020 KONSSTALI Dzień wykupu akcji przez porozumienie akcjonariuszy spółki po cenie 26 zł za akcję.
3 stycznia 2020 KONSSTALI Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
8 listopada 2019 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
22 sierpnia 2019 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
21 maja 2019 KONSSTALI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.
16 maja 2019 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
11 kwietnia 2019 KONSSTALI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
4 stycznia 2019 KONSSTALI NWZA ws. zmiany statutu oraz udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.
31 października 2018 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
29 października 2018 KONSSTALI NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.
24 sierpnia 2018 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
2 lipca 2018 KONSSTALI Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
22 czerwca 2018 KONSSTALI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
21 czerwca 2018 KONSSTALI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
14 czerwca 2018 KONSSTALI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku.
24 maja 2018 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 KONSSTALI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
10 listopada 2017 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
22 września 2017 KONSSTALI NWZA ws. składu liczbowego RN, powołania członków RN, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
31 sierpnia 2017 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
15 maja 2017 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
27 kwietnia 2017 KONSSTALI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku i niepodzielonego zysku za lata 2014-2015 oraz pokrycia dotychczas niepokrytej straty za lata 2008-2012.
31 marca 2017 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
24 czerwca 2016 KONSSTALI Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
9 czerwca 2016 KONSSTALI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
8 czerwca 2016 KONSSTALI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
2 czerwca 2016 KONSSTALI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2015 roku.
16 maja 2016 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 KONSSTALI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
2 marca 2016 KONSSTALI NWZA ws. zmiany statutu.
29 lutego 2016 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
30 czerwca 2015 KONSSTALI NWZA ws. określenia składu liczbowego RN, powołania nowych członków RN, określenia wysokości wynagrodzenia członków RN, powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do podpisywania, realizacji i dokonywania zmian umów z członkami RN.
18 czerwca 2015 KONSSTALI Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
3 czerwca 2015 KONSSTALI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
2 czerwca 2015 KONSSTALI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
27 maja 2015 KONSSTALI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2014 roku oraz pokrycia dodatkowej straty netto za 2012 rok wynikającej z korekty deklaracji podatkowej.
15 maja 2015 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 KONSSTALI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
2 marca 2015 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 października 2014 KONSSTALI NWZA ws. zmiany statutu.
29 sierpnia 2014 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
3 czerwca 2014 KONSSTALI ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
15 maja 2014 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 KONSSTALI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
23 sierpnia 2013 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
4 czerwca 2013 KONSSTALI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
14 listopada 2012 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
8 sierpnia 2012 KONSSTALI Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
26 lipca 2012 KONSSTALI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
24 lipca 2012 KONSSTALI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
23 maja 2012 KONSSTALI WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2011 roku i wypłaty dywidendy.
15 maja 2012 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 KONSSTALI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
16 marca 2012 KONSSTALI Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
29 lutego 2012 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
5 października 2011 KONSSTALI Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
31 sierpnia 2011 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
15 czerwca 2011 KONSSTALI WZA
16 maja 2011 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 KONSSTALI Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
18 stycznia 2011 KONSSTALI NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.