BLIRT

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2021 BLIRT Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
12 sierpnia 2021 BLIRT Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
9 lipca 2021 BLIRT Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
1 lipca 2021 BLIRT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
30 czerwca 2021 BLIRT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
22 czerwca 2021 BLIRT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
13 maja 2021 BLIRT Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
10 maja 2021 BLIRT Publikacja raportu za 2020 rok.
6 maja 2021 BLIRT Dzień pierwszego notowania na NC 5.000 akcji serii F oraz 5.000 akcji serii G.
15 lutego 2021 BLIRT Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
6 listopada 2020 BLIRT Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
7 sierpnia 2020 BLIRT Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
26 czerwca 2020 BLIRT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019 i lata ubiegłe.
8 maja 2020 BLIRT Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
3 kwietnia 2020 BLIRT Publikacja raportu za 2019 rok.
7 lutego 2020 BLIRT Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
8 listopada 2019 BLIRT Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
9 sierpnia 2019 BLIRT Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
18 czerwca 2019 BLIRT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
10 maja 2019 BLIRT Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 BLIRT Publikacja raportu za 2018 rok.
8 lutego 2019 BLIRT Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
9 listopada 2018 BLIRT Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
10 sierpnia 2018 BLIRT Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
5 czerwca 2018 BLIRT ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
27 kwietnia 2018 BLIRT Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
12 kwietnia 2018 BLIRT Publikacja raportu za 2017 rok.
9 lutego 2018 BLIRT Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
5 grudnia 2017 BLIRT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej.
31 października 2017 BLIRT Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
4 sierpnia 2017 BLIRT Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
6 czerwca 2017 BLIRT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
28 kwietnia 2017 BLIRT Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
10 kwietnia 2017 BLIRT Publikacja raportu za 2016 rok.
10 lutego 2017 BLIRT Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
6 grudnia 2016 BLIRT NWZA ws. powołania członka RN.
4 listopada 2016 BLIRT Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
29 lipca 2016 BLIRT Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
17 maja 2016 BLIRT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii L z pozbawieniem w całości prawa poboru.
29 kwietnia 2016 BLIRT Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
13 kwietnia 2016 BLIRT Publikacja raportu za 2015 rok.
23 marca 2016 BLIRT NWZA ws. pokrycia strat z lat ubiegłych obejmujących rok 2014 i lata wcześniejsze.
10 lutego 2016 BLIRT Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
1 grudnia 2015 BLIRT NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, upoważnienia dla organów spółki oraz zmiany statutu.
6 listopada 2015 BLIRT Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
7 sierpnia 2015 BLIRT Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 BLIRT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
8 maja 2015 BLIRT Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
17 kwietnia 2015 BLIRT Publikacja raportu za 2014 rok.
6 lutego 2015 BLIRT Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
24 października 2014 BLIRT Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
25 lipca 2014 BLIRT Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
18 czerwca 2014 BLIRT ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
25 kwietnia 2014 BLIRT Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
11 kwietnia 2014 BLIRT Publikacja raportu za 2013 rok.
7 lutego 2014 BLIRT Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
18 grudnia 2013 BLIRT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii J z pozbawieniem prawa poboru, dematerializacji akcji serii J i praw do akcji serii J, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w KDPW oraz zmiany statutu.
25 października 2013 BLIRT Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
26 lipca 2013 BLIRT Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
26 czerwca 2013 BLIRT ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
26 kwietnia 2013 BLIRT Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
19 kwietnia 2013 BLIRT Publikacja raportu za 2012 rok.
13 lutego 2013 BLIRT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii F, G, H, I, zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek oraz powołania pełnomocnika do podpisania w imieniu spółki umów pomiędzy spółką a członkiem zarządu.
8 lutego 2013 BLIRT Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
29 października 2012 BLIRT Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
30 lipca 2012 BLIRT Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 BLIRT WZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2011.
23 maja 2012 BLIRT Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
22 maja 2012 BLIRT Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
9 maja 2012 BLIRT Publikacja raportu za 2011 rok.
30 kwietnia 2012 BLIRT Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
19 marca 2012 BLIRT Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 lutego 2012 BLIRT Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
15 grudnia 2011 BLIRT Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
28 listopada 2011 BLIRT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników na lata 2012-2014, emisji warrantów subskrypcyjnych i in.
31 października 2011 BLIRT Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
29 lipca 2011 BLIRT Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
16 czerwca 2011 BLIRT WZA
29 kwietnia 2011 BLIRT Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
18 marca 2011 BLIRT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
15 marca 2011 BLIRT Debiut spółki na NC.