JANTAR

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2017 JANTAR Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 JANTAR Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 maja 2017 JANTAR Publikacja raportu za 2016 rok.
12 maja 2017 JANTAR Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 JANTAR Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 JANTAR Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 JANTAR Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 JANTAR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
1 czerwca 2016 JANTAR Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 JANTAR Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 JANTAR Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 JANTAR Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
27 sierpnia 2015 JANTAR Początek notowań spółki MSIBIOSCE (MSI) pod nazwą JANTAR (JAN), w związku ze zmianą firmy.
14 sierpnia 2015 JANTAR Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
4 sierpnia 2015 JANTAR ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
30 czerwca 2015 JANTAR Publikacja raportu za 2014 rok.
29 czerwca 2015 JANTAR Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
15 maja 2015 JANTAR Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 JANTAR Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
20 marca 2015 JANTAR Początek notowań spółki JANTAR (JAN) pod nazwą MSIBIOSCE (MSI), w związku ze zmianą firmy.
19 marca 2015 JANTAR Scalenie akcji w stosunku 20:1.
12 marca 2015 JANTAR Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
6 marca 2015 JANTAR Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
16 lutego 2015 JANTAR Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
9 lutego 2015 JANTAR NWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 18 WZA z 25.11.2014 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
25 listopada 2014 JANTAR NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru w ramach subskrypcji prywatnej, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 JANTAR Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 JANTAR Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
13 sierpnia 2014 JANTAR ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
27 czerwca 2014 JANTAR Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 JANTAR Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 JANTAR Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 JANTAR Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 JANTAR Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
22 lipca 2013 JANTAR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
26 czerwca 2013 JANTAR Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 JANTAR Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
7 maja 2013 JANTAR NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
14 lutego 2013 JANTAR Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
19 grudnia 2012 JANTAR NWZA ws. udzielenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości oraz zmiany statutu.
17 grudnia 2012 JANTAR Początek notowań spółki 4STUDIO (4ST) pod nazwą JANTAR (JAN), w związku ze zmianą firmy.
17 września 2012 JANTAR NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
6 czerwca 2012 JANTAR WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
30 kwietnia 2012 JANTAR Publikacja raportu za 2011 rok.
2 lutego 2012 JANTAR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
31 stycznia 2012 JANTAR Debiut spółki na NC.