REGNON

Data Spółka Wydarzenie
7 marca 2023 REGNON NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, podziału akcji, uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do dokonywania emisji akcji nowych serii w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
10 stycznia 2022 REGNON NWZA ws. odwołania i powołania członka RN, uchylenia uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji spółki oraz postanowienia o dalszym istnieniu spółki i kontynuowaniu jej działalności, podziału akcji, zmiany statutu, uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do dokonywania emisji akcji nowych serii z wyłączeniem prawa poboru.
26 listopada 2021 REGNON Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
29 września 2021 REGNON Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
27 maja 2021 REGNON Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
29 kwietnia 2021 REGNON Publikacja raportu za 2020 rok.
12 marca 2021 REGNON NWZA ws. odwołania i powołania członka RN, zapobieżenia rozwiązaniu Regnon Spółka Akcyjna, uchylenia uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji spółki oraz postanowienia o dalszym istnieniu spółki i kontynuowaniu jej działalności, podziału akcji, zmiany statutu, uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do dokonywania emisji akcji nowych serii w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
30 listopada 2020 REGNON Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
12 listopada 2020 REGNON NWZA ws. odwołania i powołania członka RN, postanowienia o dalszym istnieniu spółki i kontynuowaniu jej działalności, podziału akcji, uchwalenia kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
30 września 2020 REGNON Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
26 sierpnia 2020 REGNON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.
27 lipca 2020 REGNON NWZA ws. powołania członka RN, zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji spółki, podziału akcji, zmiany statutu oraz upoważnienia likwidatora.
24 czerwca 2020 REGNON Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
29 kwietnia 2020 REGNON Publikacja raportu za 2019 rok.
30 grudnia 2019 REGNON NWZA ws. zmian w składzie RN, rozwiązania i likwidacji spółki oraz powołania likwidatora spółki.
29 listopada 2019 REGNON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 REGNON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 REGNON ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 REGNON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 REGNON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
10 września 2018 REGNON NWZA ws. zmian w składzie RN, przyznania wynagrodzenia członkom RN, zatwierdzenia sprawozdania RN, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
29 czerwca 2018 REGNON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2018 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 REGNON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
6 października 2017 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 czerwca 2017 REGNON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
30 maja 2017 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 REGNON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 września 2016 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
29 czerwca 2016 REGNON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia spółki, użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych, upoważnienia zarządu do dokonywania emisji akcji nowych serii w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji zamiennych na akcje, wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do obligacji zamiennych i akcji.
16 maja 2016 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
2 maja 2016 REGNON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
29 lutego 2016 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
1 września 2015 REGNON Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
31 sierpnia 2015 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
31 sierpnia 2015 REGNON Scalenie akcji w stosunku 100:1.
24 sierpnia 2015 REGNON Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
19 sierpnia 2015 REGNON Wprowadzenie do obrotu na GPW 59 akcji serii G oraz 41 akcji serii Q.
19 sierpnia 2015 REGNON Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
30 czerwca 2015 REGNON ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2015 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 REGNON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
9 marca 2015 REGNON NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
12 lutego 2015 REGNON Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, C, G1, I, L, M i U.
19 grudnia 2014 REGNON NWZA ws. połączenia serii akcji, zamiany akcji, zmiany siedziby, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
27 czerwca 2014 REGNON ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za 2013 rok, dalszego istnienia spółki, uchwalenia kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 REGNON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
6 czerwca 2013 REGNON ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2013 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 REGNON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
5 lutego 2013 REGNON NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia serii akcji, połączenia akcji i in.
14 listopada 2012 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
30 maja 2012 REGNON Początek notowań spółki PRONOX (PRO) pod nazwą REGNON (REG), w związku ze zmianą firmy.
15 maja 2012 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
18 kwietnia 2012 REGNON WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011, zmiany polityki rachunkowości poprzez wprowadzenie MSR oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A, C, G1 oraz I do obrotu na GPW.
2 kwietnia 2012 REGNON Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J, K i L.
20 marca 2012 REGNON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 grudnia 2011 REGNON NWZA ws. m.in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii M z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2011 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 REGNON Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H i J.
29 września 2011 REGNON NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii L z wyłączeniem prawa poboru, zmiany uchwały nr 34 ZWZ z 29 czerwca 2010, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
31 sierpnia 2011 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
8 czerwca 2011 REGNON WZA
31 maja 2011 REGNON Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H i J.
16 maja 2011 REGNON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 REGNON Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
2 marca 2011 REGNON NWZA ws. zmian w statucie.
25 listopada 2010 REGNON NWZA