CZTOREBKA

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
27 września 2024 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
28 maja 2024 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 CZTOREBKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
28 września 2023 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
30 czerwca 2023 CZTOREBKA ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
30 maja 2023 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 CZTOREBKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
15 listopada 2022 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
28 lipca 2022 CZTOREBKA ZWZA
30 czerwca 2022 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
15 czerwca 2022 CZTOREBKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
26 listopada 2021 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
27 sierpnia 2021 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
23 czerwca 2021 CZTOREBKA ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
28 maja 2021 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
29 kwietnia 2021 CZTOREBKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
27 listopada 2020 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
2 września 2020 CZTOREBKA ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
17 lipca 2020 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
19 czerwca 2020 CZTOREBKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
10 września 2019 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
26 czerwca 2019 CZTOREBKA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
30 maja 2019 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
26 kwietnia 2019 CZTOREBKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
31 sierpnia 2018 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
18 czerwca 2018 CZTOREBKA ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
30 maja 2018 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 CZTOREBKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 listopada 2017 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
19 października 2017 CZTOREBKA NWZA ws. zmiany statutu, odwołania członków RN, powołania członków RN oraz zmiany Regulaminu Komitetu Audytu.
30 sierpnia 2017 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
23 czerwca 2017 CZTOREBKA ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz za lata poprzednie.
15 maja 2017 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
20 marca 2017 CZTOREBKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
4 lipca 2016 CZTOREBKA ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
16 maja 2016 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 CZTOREBKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
23 grudnia 2015 CZTOREBKA NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członka RN.
16 listopada 2015 CZTOREBKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 CZTOREBKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
30 czerwca 2015 CZTOREBKA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
1 czerwca 2015 CZTOREBKA NWZA ws. powołania członków RN.
15 maja 2015 CZTOREBKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 CZTOREBKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 CZTOREBKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 CZTOREBKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
25 czerwca 2014 CZTOREBKA ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
15 maja 2014 CZTOREBKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 CZTOREBKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
21 marca 2014 CZTOREBKA Wprowadzenie do obrotu na GPW 21.785.991 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 listopada 2013 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
9 sierpnia 2013 CZTOREBKA Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.525.940 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
24 lipca 2013 CZTOREBKA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty prywatnej akcji nowej emisji serii F, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
27 czerwca 2013 CZTOREBKA ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
15 maja 2013 CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
25 kwietnia 2013 CZTOREBKA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty prywatnej akcji nowej emisji serii E i F z pozbawieniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu i zmian w Regulaminie RN.
28 lutego 2013 CZTOREBKA NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członków RN.
20 lutego 2013 CZTOREBKA Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.500.000 akcji serii A, 34.875.000 akcji serii B, 11.650.000 akcji serii C i 2.689.135 akcji serii D.
20 lutego 2013 CZTOREBKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
19 lutego 2013 CZTOREBKA Ostatni dzień notowań na GPW 2.689.135 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
28 grudnia 2012 CZTOREBKA Debiut spółki na GPW.
13 grudnia 2012 CZTOREBKA Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy dużych inwestorów.
10 grudnia 2012 CZTOREBKA Początek przyjmowania zapisów w transzy dużych inwestorów.
7 grudnia 2012 CZTOREBKA Zakończenie budowania księgi popytu.
6 grudnia 2012 CZTOREBKA Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy detalicznej. Początek budowania księgi popytu.
3 grudnia 2012 CZTOREBKA Początek przyjmowania zapisów w transzy detalicznej.