EKOKOGEN

Data Spółka Wydarzenie
24 sierpnia 2018 EKOKOGEN Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
13 sierpnia 2018 EKOKOGEN Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
24 maja 2018 EKOKOGEN Publikacja raportu za 2017 rok.
11 maja 2018 EKOKOGEN Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
26 stycznia 2018 EKOKOGEN Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
27 października 2017 EKOKOGEN Publikacja raportu za I kwartał, II kwartał oraz III kwartał 2017 roku.
10 lutego 2017 EKOKOGEN Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 EKOKOGEN Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
4 listopada 2016 EKOKOGEN NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
11 sierpnia 2016 EKOKOGEN Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
22 czerwca 2016 EKOKOGEN ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
13 maja 2016 EKOKOGEN Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 maja 2016 EKOKOGEN Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
18 kwietnia 2016 EKOKOGEN Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
10 marca 2016 EKOKOGEN NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N i O, z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
12 lutego 2016 EKOKOGEN Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 EKOKOGEN Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
29 października 2015 EKOKOGEN NWZA ws. emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji I.
17 sierpnia 2015 EKOKOGEN Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 EKOKOGEN ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
2 czerwca 2015 EKOKOGEN Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
13 maja 2015 EKOKOGEN Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 EKOKOGEN Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
14 lutego 2015 EKOKOGEN Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 stycznia 2015 EKOKOGEN NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 EKOKOGEN Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 EKOKOGEN Pierwszy dzień notowań na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
11 sierpnia 2014 EKOKOGEN Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
24 czerwca 2014 EKOKOGEN ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
12 maja 2014 EKOKOGEN Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 kwietnia 2014 EKOKOGEN Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
7 kwietnia 2014 EKOKOGEN Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
12 lutego 2014 EKOKOGEN Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
5 lutego 2014 EKOKOGEN NWZA ws. zmiany uchwały nr 17/VI/2013 ZWZ z dnia 19.06.2013r, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu na NC, wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
13 listopada 2013 EKOKOGEN Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
18 września 2013 EKOKOGEN Pierwszy dzień notowań na NC 980.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F1.
13 sierpnia 2013 EKOKOGEN Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
19 czerwca 2013 EKOKOGEN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
14 maja 2013 EKOKOGEN Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
16 kwietnia 2013 EKOKOGEN Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
5 kwietnia 2013 EKOKOGEN Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
6 marca 2013 EKOKOGEN NWZA ws. odstąpienia od realizacji Programu Emisji Obligacji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F1, w tym z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
13 lutego 2013 EKOKOGEN Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 EKOKOGEN Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 EKOKOGEN WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, emisji i dematerializacji obligacji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, w tym z wyłączeniem prawa poboru.
6 czerwca 2012 EKOKOGEN Publikacja raportu za 2011 rok.
29 maja 2012 EKOKOGEN Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
25 maja 2012 EKOKOGEN Debiut spółki na NC.