NEMEX

Data Spółka Wydarzenie
18 kwietnia 2016 NEMEX Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
15 kwietnia 2016 NEMEX Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeks NCIndex.
15 lutego 2016 NEMEX Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 NEMEX Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 NEMEX Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
5 sierpnia 2015 NEMEX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki, pokrycia straty za rok 2014, wyrażenia zgody na przystąpienie spółki do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz innymi bankami w ramach przedsięwzięcia biznesowego pt. Esco-domy.
30 czerwca 2015 NEMEX Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 NEMEX Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 NEMEX Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
7 grudnia 2014 NEMEX Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 NEMEX Publikacja raportu za 2013 rok.
1 września 2014 NEMEX NWZA ws. zmiany uchwał nr 5 i 6 WZA z dnia 14.01.2014 r.
14 sierpnia 2014 NEMEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
25 czerwca 2014 NEMEX NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na nabycie, dzierżawę, zbycie lub zamianę nieruchomości oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 NEMEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 NEMEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 stycznia 2014 NEMEX NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 NEMEX Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 NEMEX Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
24 lipca 2013 NEMEX NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H i serii I z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
28 czerwca 2013 NEMEX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
15 maja 2013 NEMEX Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
25 lutego 2013 NEMEX NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz wyrażenia zgody na zbycie aktywów o istotnej wartości.
14 lutego 2013 NEMEX Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
20 grudnia 2012 NEMEX Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
14 listopada 2012 NEMEX Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 NEMEX Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 NEMEX WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
6 czerwca 2012 NEMEX Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 NEMEX Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
26 marca 2012 NEMEX NWZA ws. wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem w zamian za objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmian w statucie.
15 lutego 2012 NEMEX Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
14 lutego 2012 NEMEX Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
16 stycznia 2012 NEMEX NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z prawem poboru, wyboru biegłego rewidenta oraz zmiany statutu.
14 listopada 2011 NEMEX Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 NEMEX Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
29 czerwca 2011 NEMEX WZA
15 czerwca 2011 NEMEX Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 NEMEX Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 NEMEX Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
1 lutego 2011 NEMEX Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
28 stycznia 2011 NEMEX Debiut spółki na NC.