PGPPOLONI

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2017 PGPPOLONI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 PGPPOLONI Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
21 maja 2017 PGPPOLONI Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 PGPPOLONI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
15 lutego 2017 PGPPOLONI Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 PGPPOLONI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
14 sierpnia 2016 PGPPOLONI Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
31 maja 2016 PGPPOLONI Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
15 maja 2016 PGPPOLONI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
19 lutego 2016 PGPPOLONI Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
14 listopada 2015 PGPPOLONI Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 PGPPOLONI Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 PGPPOLONI Publikacja raportu za 2014 rok.
5 czerwca 2015 PGPPOLONI ZWZA ws. m.in. zmiany statutu w przedmiocie nazwy spółki oraz w części określającej przedmiot działalności spółki, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru.
15 maja 2015 PGPPOLONI Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
14 lutego 2015 PGPPOLONI Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 PGPPOLONI Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 PGPPOLONI Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
20 czerwca 2014 PGPPOLONI Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 PGPPOLONI Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
17 marca 2014 PGPPOLONI Początek notowań spółki PAKADEMIA (PAK) pod nazwą FINARCH (FAR), w związku ze zmianą firmy.
14 lutego 2014 PGPPOLONI Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
20 stycznia 2014 PGPPOLONI NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia straty z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii L z pozbawieniem prawa poboru, a także przez emisję akcji serii Ł z zachowaniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ubieganie się o ich dopuszczenie i wprowadzenie na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 PGPPOLONI Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
3 października 2013 PGPPOLONI NWZA ws. zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków RN, zmian w składzie RN, dalszego istnienia spółki, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia straty z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii L z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2013 PGPPOLONI Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
12 sierpnia 2013 PGPPOLONI NWZA ws. zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków RN, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii L z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
28 czerwca 2013 PGPPOLONI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii L z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
10 czerwca 2013 PGPPOLONI Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 PGPPOLONI Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 PGPPOLONI Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
13 grudnia 2012 PGPPOLONI Wznowienie obrotu akcjami spółki.
12 grudnia 2012 PGPPOLONI Scalenie akcji w stosunku 100:1.
3 grudnia 2012 PGPPOLONI Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
26 listopada 2012 PGPPOLONI Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
12 listopada 2012 PGPPOLONI Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
10 sierpnia 2012 PGPPOLONI Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
25 czerwca 2012 PGPPOLONI WZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2012 PGPPOLONI Publikacja raportu za 2011 rok.
10 maja 2012 PGPPOLONI Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
26 kwietnia 2012 PGPPOLONI NWZA ws. scalenia akcji, zmian statutu oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
14 lutego 2012 PGPPOLONI Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
28 listopada 2011 PGPPOLONI Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I.
1 września 2011 PGPPOLONI Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
30 sierpnia 2011 PGPPOLONI Debiut spółki na NC.