PLGROUP

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 PLGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 PLGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
29 maja 2024 PLGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 PLGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
27 marca 2024 PLGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
14 lutego 2024 PLGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
23 stycznia 2024 PLGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
14 listopada 2023 PLGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 PLGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
31 maja 2023 PLGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
15 maja 2023 PLGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 listopada 2022 PLGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 PLGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
16 maja 2022 PLGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 PLGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 PLGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 PLGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 PLGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 PLGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 PLGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 PLGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 PLGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 PLGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
30 września 2020 PLGROUP Publikacja raportu za 2019 rok oraz za II kwartał 2020 roku.
29 czerwca 2020 PLGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 PLGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
6 grudnia 2019 PLGROUP NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany treści statutu, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki działającej pod nazwą PL Detailing, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki działającej pod nazwą PLCFM, upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki akcji własnych spółki.
12 listopada 2019 PLGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 PLGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
30 czerwca 2019 PLGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
31 maja 2019 PLGROUP Publikacja raportu za 2018 rok.
10 maja 2019 PLGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
12 lutego 2019 PLGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
28 grudnia 2018 PLGROUP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F i G w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
13 listopada 2018 PLGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
13 sierpnia 2018 PLGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
26 czerwca 2018 PLGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
10 maja 2018 PLGROUP NWZA ws. zmian w składzie RN.
10 maja 2018 PLGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
28 lutego 2018 PLGROUP Publikacja raportu za 2017 rok.
13 listopada 2017 PLGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 września 2017 PLGROUP NWZA ws. zmian składu RN, zmian w statucie, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, uchylenia uchwały nr 2 WZA z 21.07.2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
13 sierpnia 2017 PLGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
23 czerwca 2017 PLGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2016 roku, rozszerzenia przedmiotu działalności spółki oraz zmiany nazwy spółki.
14 maja 2017 PLGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
8 maja 2017 PLGROUP Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 PLGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
13 listopada 2016 PLGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
29 lipca 2016 PLGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
28 czerwca 2016 PLGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2015 roku, rozszerzenia przedmiotu działalności spółki, umorzenia akcji serii B i zmniejszenia kapitału zakładowego, zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji, zmiany nazwy spólki oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
13 maja 2016 PLGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 PLGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 PLGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 PLGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 PLGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2014 roku, rozszerzenia przedmiotu działalności spółki, konwersji akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B oraz zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji.
29 maja 2015 PLGROUP Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 PLGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 PLGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 PLGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 PLGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
26 czerwca 2014 PLGROUP ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, zmiany siedziby oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
30 maja 2014 PLGROUP Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 PLGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 PLGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 PLGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
5 sierpnia 2013 PLGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 PLGROUP ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2012 roku.
31 maja 2013 PLGROUP Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 PLGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 PLGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
1 lutego 2013 PLGROUP Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
12 listopada 2012 PLGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
10 sierpnia 2012 PLGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
22 czerwca 2012 PLGROUP WZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2011 roku.
14 czerwca 2012 PLGROUP Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
6 czerwca 2012 PLGROUP Publikacja raportu za 2011 rok.
28 maja 2012 PLGROUP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru.
11 maja 2012 PLGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
26 kwietnia 2012 PLGROUP NWZA ws. zmian w składzie RN, zamiany akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B oraz zmiany statutu.
10 lutego 2012 PLGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 PLGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 PLGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
21 czerwca 2011 PLGROUP WZA
14 czerwca 2011 PLGROUP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
10 czerwca 2011 PLGROUP Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i C.
9 czerwca 2011 PLGROUP Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
6 czerwca 2011 PLGROUP Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 PLGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
21 kwietnia 2011 PLGROUP Debiut spółki na NC.