POLNORD

Data Spółka Wydarzenie
10 września 2021 POLNORD Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
17 czerwca 2021 POLNORD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2020.
1 czerwca 2021 POLNORD NWZA ws. zmian w RN.
31 maja 2021 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 POLNORD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
23 lutego 2021 POLNORD Dzień wykupu akcji spółki przez Cordia International po cenie 3,55 zł za akcję.
18 lutego 2021 POLNORD Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
20 stycznia 2021 POLNORD Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cordia International.
8 stycznia 2021 POLNORD NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
21 grudnia 2020 POLNORD Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cordia International.
30 listopada 2020 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
15 lipca 2020 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
1 lipca 2020 POLNORD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2019.
23 kwietnia 2020 POLNORD NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN oraz zmiany statutu.
8 kwietnia 2020 POLNORD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
3 kwietnia 2020 POLNORD Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cordia International.
5 marca 2020 POLNORD Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cordia International.
29 listopada 2019 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
23 października 2019 POLNORD NWZA ws. m.in. określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych, zasad kształtowania wynagrodzeń zarządu i członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
30 września 2019 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
21 czerwca 2019 POLNORD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2018.
30 maja 2019 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
9 maja 2019 POLNORD NWZA ws. uzupełnienia składu RN obecnej kadencji.
30 kwietnia 2019 POLNORD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
21 stycznia 2019 POLNORD NWZA ws. powołania rewidenta do spraw szczególnych do zbadania, na koszt spółki, prowadzenia przez zarząd spraw spółki w zakresie prowadzenia rozmów z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub podmiotami z tym podmiotem powiązanymi, udostępniania tym podmiotom dokumentacji wewnętrznej spółki (procesu due diligence) oraz sposobu komunikacji w tym zakresie z rynkiem kapitałowym.
3 grudnia 2018 POLNORD NWZA ws. uzupełnienia składu RN obecnej kadencji, zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN oraz zmiany statutu.
29 listopada 2018 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
1 października 2018 POLNORD NWZA ws. zmian w składzie RN.
28 września 2018 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
22 czerwca 2018 POLNORD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017.
30 maja 2018 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
25 maja 2018 POLNORD NWZA ws. zmiany statutu.
27 kwietnia 2018 POLNORD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
30 listopada 2017 POLNORD NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2017 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
31 sierpnia 2017 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 czerwca 2017 POLNORD ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
16 maja 2017 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 POLNORD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
16 grudnia 2016 POLNORD Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2016 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
28 czerwca 2016 POLNORD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii T oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
17 czerwca 2016 POLNORD Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
19 maja 2016 POLNORD Wprowadzenie do obrotu na GPW 336.800 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
16 maja 2016 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 POLNORD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
30 października 2015 POLNORD NWZA ws. dokonania zmian w składzie RN obecnej kadencji.
31 sierpnia 2015 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
30 czerwca 2015 POLNORD ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014, wyrażenia zgody na zawarcie umów o zarządzanie spółkami zależnymi w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych oraz połączenia Polnord SA z siedzibą w Gdyni ("Spółka Przejmująca") ze spółkami Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ("Spółki Przejmowane").
15 maja 2015 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 POLNORD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
15 maja 2014 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 maja 2014 POLNORD ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
21 marca 2014 POLNORD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
29 stycznia 2014 POLNORD NWZA ws. zmian w składzie RN.
8 stycznia 2014 POLNORD Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R.
20 grudnia 2013 POLNORD Przydział akcji serii R, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru.
17 grudnia 2013 POLNORD Przydział akcji serii R w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych oraz zaoferowanie akcji, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru.
6 grudnia 2013 POLNORD Zakończenie zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii R.
3 grudnia 2013 POLNORD NWZA ws. zmiany regulaminu WZA, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
3 grudnia 2013 POLNORD Zakończenie notowania jednostkowych praw poboru akcji serii R na GPW.
26 listopada 2013 POLNORD Początek przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych oraz notowania jednostkowych praw poboru akcji serii R na GPW.
25 listopada 2013 POLNORD Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii R.
14 listopada 2013 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
25 października 2013 POLNORD NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
30 sierpnia 2013 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
23 sierpnia 2013 POLNORD NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii R i S1, podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii S2, zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
28 czerwca 2013 POLNORD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
15 maja 2013 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 POLNORD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
20 marca 2013 POLNORD NWZA ws. połączenia Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni ze spółkami Polnord - Łódź I sp. z o.o., Polnord - Łódź III sp. z o.o., PD Development sp. z o.o. oraz Polnord Nieruchomości Inwestycyjne sp. z o.o., zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN, zmian statutu, zmiany § 1 ust. 2 uchwały Nr 6/2009 XXIII NWZA z 30 września 2009 oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2012 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
29 czerwca 2012 POLNORD WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
15 maja 2012 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 POLNORD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
7 listopada 2011 POLNORD NWZA ws. przeniesienia do spółek POLNORD MARKETING Sp. z o.o. oraz POLNORD NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE Sp. z o.o. zorganizowanych zespołów składników materialnych i niematerialnych oraz zmian w składzie RN.
31 sierpnia 2011 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
8 sierpnia 2011 POLNORD Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
22 lipca 2011 POLNORD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
20 lipca 2011 POLNORD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
30 czerwca 2011 POLNORD WZA
17 czerwca 2011 POLNORD Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
16 maja 2011 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
28 lutego 2011 POLNORD Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
15 listopada 2010 POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.