PHARMENA

Data Spółka Wydarzenie
27 listopada 2024 PHARMENA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
28 sierpnia 2024 PHARMENA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
24 maja 2024 PHARMENA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
24 kwietnia 2024 PHARMENA Wypłata dywidendy 0,85 zł na akcję.
10 kwietnia 2024 PHARMENA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
9 kwietnia 2024 PHARMENA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
3 kwietnia 2024 PHARMENA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okresy: od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r., od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r., od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r., od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r., od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r., od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r., od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy.
29 lutego 2024 PHARMENA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
27 listopada 2023 PHARMENA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
28 sierpnia 2023 PHARMENA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
13 czerwca 2023 PHARMENA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.
26 maja 2023 PHARMENA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
29 marca 2023 PHARMENA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
25 listopada 2022 PHARMENA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
22 listopada 2022 PHARMENA NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
26 sierpnia 2022 PHARMENA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
28 czerwca 2022 PHARMENA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.
27 maja 2022 PHARMENA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
31 marca 2022 PHARMENA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
26 listopada 2021 PHARMENA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
11 października 2021 PHARMENA Wprowadzenie do obrotu na GPW 153.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
27 sierpnia 2021 PHARMENA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
22 czerwca 2021 PHARMENA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto „PHARMENA” S.A. za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r
28 maja 2021 PHARMENA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
12 kwietnia 2021 PHARMENA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
30 marca 2021 PHARMENA NWZA ws. zmian w składzie RN.
16 listopada 2020 PHARMENA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
5 listopada 2020 PHARMENA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
28 sierpnia 2020 PHARMENA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
23 czerwca 2020 PHARMENA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
15 maja 2020 PHARMENA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
7 kwietnia 2020 PHARMENA NWZA ws. udzielenie spółce pożyczki pieniężnej przez prezesa zarządu oraz przez członka RN na warunkach rynkowych określonych w tych umowach.
31 marca 2020 PHARMENA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 PHARMENA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 PHARMENA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
4 lipca 2019 PHARMENA Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.189.706 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
3 lipca 2019 PHARMENA Dzień ostatniego notowania na GPW 2.189.706 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
25 czerwca 2019 PHARMENA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
7 czerwca 2019 PHARMENA Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.189.706 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
30 maja 2019 PHARMENA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 PHARMENA Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
25 kwietnia 2019 PHARMENA Ostatni dzień notowania na GPW praw poboru akcji serii E.
16 kwietnia 2019 PHARMENA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
15 kwietnia 2019 PHARMENA Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
15 kwietnia 2019 PHARMENA Pierwszy dzień notowania na GPW praw poboru akcji serii E.
12 kwietnia 2019 PHARMENA Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 5.730.000 akcji serii A, 524.260 akcji serii B, 781.782 akcji serii C, 1.759.010 akcji serii D. Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
21 marca 2019 PHARMENA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
20 grudnia 2018 PHARMENA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
19 grudnia 2018 PHARMENA NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, przyjęcia „Polityki wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej, ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków RN.
13 listopada 2018 PHARMENA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
26 września 2018 PHARMENA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej z zachowaniem prawa poboru, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad MSR/MSSF, zmiany statutu, uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z przewodniczącym RN Jerzym Gębickim oraz z prezesem zarządu Konradem Palką.
13 sierpnia 2018 PHARMENA Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
20 czerwca 2018 PHARMENA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.
14 maja 2018 PHARMENA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
21 marca 2018 PHARMENA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
13 listopada 2017 PHARMENA Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 PHARMENA Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 maja 2017 PHARMENA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
8 maja 2017 PHARMENA Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 PHARMENA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 lutego 2017 PHARMENA Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 PHARMENA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
18 sierpnia 2016 PHARMENA Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
12 sierpnia 2016 PHARMENA Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
4 sierpnia 2016 PHARMENA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
3 sierpnia 2016 PHARMENA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
15 czerwca 2016 PHARMENA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
13 maja 2016 PHARMENA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 PHARMENA Publikacja raportu za 2015 rok.
12 lutego 2016 PHARMENA Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 PHARMENA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 PHARMENA Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
22 lipca 2015 PHARMENA Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
1 lipca 2015 PHARMENA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
30 czerwca 2015 PHARMENA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
10 czerwca 2015 PHARMENA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014.
14 maja 2015 PHARMENA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
19 marca 2015 PHARMENA Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 PHARMENA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 PHARMENA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 PHARMENA Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
22 lipca 2014 PHARMENA Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
1 lipca 2014 PHARMENA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
27 czerwca 2014 PHARMENA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
10 czerwca 2014 PHARMENA ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz powołania członków RN.
14 maja 2014 PHARMENA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 marca 2014 PHARMENA Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 PHARMENA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 PHARMENA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
20 września 2013 PHARMENA Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
30 sierpnia 2013 PHARMENA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
28 sierpnia 2013 PHARMENA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
14 sierpnia 2013 PHARMENA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 PHARMENA Pierwszy dzień notowań na NC 1.759.010 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
13 sierpnia 2013 PHARMENA Ostatni dzień notowań na NC 1.759.010 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
18 lipca 2013 PHARMENA Pierwszy dzień notowań na NC 1.759.010 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
27 czerwca 2013 PHARMENA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.
14 czerwca 2013 PHARMENA Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji serii D.
5 czerwca 2013 PHARMENA Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji serii D.
9 maja 2013 PHARMENA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
29 marca 2013 PHARMENA Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 PHARMENA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
8 stycznia 2013 PHARMENA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
17 grudnia 2012 PHARMENA Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
12 grudnia 2012 PHARMENA NWZA ws. zmiany statutu oraz uchylenia niewykonanej uchwały nr 6/2012 NWZA z 21 sierpnia 2012 r. dot. stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej.
14 listopada 2012 PHARMENA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
21 września 2012 PHARMENA Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
10 września 2012 PHARMENA Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
6 września 2012 PHARMENA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
21 sierpnia 2012 PHARMENA NWZA ws. uchylenia uchwał nr 16 i 17 ZWZ z 14 maja 2012, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i serii D z zachowaniem prawa poboru i in.
14 sierpnia 2012 PHARMENA Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
5 lipca 2012 PHARMENA Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
14 czerwca 2012 PHARMENA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
12 czerwca 2012 PHARMENA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
14 maja 2012 PHARMENA Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 maja 2012 PHARMENA WZA ws. m.in. podziału zysku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz pozbawienia prawa poboru.
2 kwietnia 2012 PHARMENA Publikacja raportu za 2011 rok.
13 lutego 2012 PHARMENA Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
10 listopada 2011 PHARMENA Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 PHARMENA Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
11 lipca 2011 PHARMENA Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
27 czerwca 2011 PHARMENA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
22 czerwca 2011 PHARMENA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
6 czerwca 2011 PHARMENA WZA
12 maja 2011 PHARMENA Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
21 kwietnia 2011 PHARMENA Publikacja raportu za 2010 rok.
17 lutego 2011 PHARMENA NWZA ws. uzupełniającego wyboru członków rady nadzorczej.
6 lutego 2011 PHARMENA Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.