DASE

Data Spółka Wydarzenie
5 lutego 2018 DASE Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
10 listopada 2017 DASE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 DASE Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 maja 2017 DASE Publikacja raportu za 2016 rok.
12 maja 2017 DASE Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 DASE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 DASE Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
5 listopada 2016 DASE Publikacja raportu za 2015 rok.
12 sierpnia 2016 DASE Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
13 maja 2016 DASE Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 DASE Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
1 grudnia 2015 DASE Pierwszy dzień notowań na NC 93.750 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
13 listopada 2015 DASE Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 DASE Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 DASE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r. oraz korekty w zakresie warunków wypłaty dywidendy uchwały nr 10 NWZ z 17 marca 2011 roku zmienionej uchwałą nr 16 ZWZ z 8 czerwca 2011 roku.
29 czerwca 2015 DASE Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 DASE Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
14 lutego 2015 DASE Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 DASE Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 DASE Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
27 czerwca 2014 DASE ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G i H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz wprowadzenia akcji serii G i H do obrotu na NC.
13 czerwca 2014 DASE Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 DASE Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 DASE Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 DASE Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
13 sierpnia 2013 DASE Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 DASE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
14 czerwca 2013 DASE Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 DASE Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 DASE Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 DASE Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 DASE Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
15 czerwca 2012 DASE WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
30 maja 2012 DASE Publikacja raportu za 2011 rok.
25 kwietnia 2012 DASE Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
10 lutego 2012 DASE Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
10 listopada 2011 DASE Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
20 września 2011 DASE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
16 września 2011 DASE Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, D i E.
15 września 2011 DASE Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
12 sierpnia 2011 DASE Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
5 sierpnia 2011 DASE Debiut spółki na NC.