IDEABANK

Data Spółka Wydarzenie
16 marca 2021 IDEABANK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
31 grudnia 2020 IDEABANK Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
18 grudnia 2020 IDEABANK Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
15 grudnia 2020 IDEABANK NWZA ws. zmiany statutu oraz zatwierdzenia indywidualnej i kolektywnej oceny odpowiedniości członków RN.
3 grudnia 2020 IDEABANK Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii P.
27 października 2020 IDEABANK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
20 października 2020 IDEABANK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany uchwały nr 3 NWZ z 7 lipca 2020.
24 września 2020 IDEABANK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
27 lipca 2020 IDEABANK NWZA ws. powołania niezależnych członków RN.
7 lipca 2020 IDEABANK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej oraz zmiany statutu.
29 czerwca 2020 IDEABANK NWZA ws. powołania niezależnych członków RN.
29 maja 2020 IDEABANK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
21 maja 2020 IDEABANK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
19 marca 2020 IDEABANK Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.
19 listopada 2019 IDEABANK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
17 września 2019 IDEABANK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 IDEABANK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 IDEABANK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 IDEABANK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
28 listopada 2018 IDEABANK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
21 września 2018 IDEABANK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
15 maja 2018 IDEABANK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
24 kwietnia 2018 IDEABANK ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
9 marca 2018 IDEABANK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
27 października 2017 IDEABANK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
23 października 2017 IDEABANK NWZA ws. zmiany statutu.
4 sierpnia 2017 IDEABANK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
24 kwietnia 2017 IDEABANK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
30 marca 2017 IDEABANK ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
2 marca 2017 IDEABANK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
25 października 2016 IDEABANK NWZA ws. zmiany statutu, zmiany uchwały nr 4 NWZ z 18 stycznia 2016 w sprawie zatwierdzenia Pierwszego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych.
20 października 2016 IDEABANK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
4 sierpnia 2016 IDEABANK Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
28 czerwca 2016 IDEABANK NWZA ws. ustalenia zasad wynagradzania członków RN z tytułu pełnienia funkcji w Komitetach Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
5 maja 2016 IDEABANK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 IDEABANK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
4 marca 2016 IDEABANK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
18 stycznia 2016 IDEABANK NWZA ws. zmiany statutu oraz zatwierdzenia Pierwszego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych.
28 października 2015 IDEABANK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
29 lipca 2015 IDEABANK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
30 czerwca 2015 IDEABANK NWZA ws. zatwierdzenia Czwartego Programu Emisji Obligacji, powołania Niezależnych Członków Rady Nadzorczej, zmiany uchwały nr 9 NWZ z 12 lipca 2014 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków RN, zmian statutu oraz stanowiska akcjonariuszy Idea Bank S.A. w przedmiocie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
19 czerwca 2015 IDEABANK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
7 maja 2015 IDEABANK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
4 maja 2015 IDEABANK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
29 kwietnia 2015 IDEABANK Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L i M.
28 kwietnia 2015 IDEABANK Ostatni dzień notowań na GPW 10.590.884 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
16 kwietnia 2015 IDEABANK Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 10.590.884 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
7 kwietnia 2015 IDEABANK Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii J, K, L i M od inwestorów instytucjonalnych.
1 kwietnia 2015 IDEABANK Początek przyjmowania zapisów na akcje serii J, K, L i M od inwestorów instytucjonalnych.
31 marca 2015 IDEABANK Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii J, K, L i M.
30 marca 2015 IDEABANK Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii J, K, L i M od inwestorów indywidualnych.
23 marca 2015 IDEABANK Początek przyjmowania zapisów na akcje serii J, K, L i M od inwestorów indywidualnych.
19 marca 2015 IDEABANK Początek budowania księgi popytu na akcje serii J, K, L i M.