PFH

Data Spółka Wydarzenie
14 czerwca 2016 PFH Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
3 czerwca 2016 PFH Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 PFH Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
16 lutego 2016 PFH NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 lutego 2016 PFH Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 PFH Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 PFH Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 PFH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
4 czerwca 2015 PFH Publikacja raportu za 2014 rok.
29 maja 2015 PFH NWZA ws. dalszego istnienia spółki i wskazania sposobu pokrycia straty, przywrócenia akcjom formy dokumentu oraz wycofania ich z obrotu na rynku New Connect, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze subskrypcji prywatnej i in.
15 maja 2015 PFH Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
10 kwietnia 2015 PFH Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
10 marca 2015 PFH Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
16 lutego 2015 PFH Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 PFH Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
7 października 2014 PFH NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2014 PFH Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
27 czerwca 2014 PFH ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 PFH Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
22 kwietnia 2014 PFH Publikacja raportu za 2013 rok.
12 marca 2014 PFH NWZA ws. powołania członków RN.
12 lutego 2014 PFH Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 PFH Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
2 września 2013 PFH NWZA ws. powołania członka RN.
9 sierpnia 2013 PFH Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
27 maja 2013 PFH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
10 maja 2013 PFH Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
26 kwietnia 2013 PFH Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 PFH Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
28 stycznia 2013 PFH NWZA ws. zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN oraz powołania/odwołania członków RN.
7 listopada 2012 PFH Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 PFH Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
14 czerwca 2012 PFH WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
8 maja 2012 PFH Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 PFH Publikacja raportu za 2011 rok.
4 kwietnia 2012 PFH NWZA ws. powołania członka RN.
15 marca 2012 PFH NWZA ws. zmiany statutu w zakresie kompetencji RN oraz zmiany zasad rachunkowości i wprowadzenia sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF.
14 lutego 2012 PFH Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
10 listopada 2011 PFH Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 PFH Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
15 lipca 2011 PFH Wypłata dywidendy 0,81 zł na akcję.
1 lipca 2011 PFH Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,81 zł na akcję.
29 czerwca 2011 PFH Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,81 zł na akcję.
2 czerwca 2011 PFH WZA
12 maja 2011 PFH Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
28 kwietnia 2011 PFH Publikacja raportu za 2010 rok.
11 kwietnia 2011 PFH Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
7 kwietnia 2011 PFH Debiut spółki na NC.
13 grudnia 2010 PFH Zakończenie zapisów na akcje oferowane.
9 grudnia 2010 PFH Początek zapisów na akcje oferowane.
8 grudnia 2010 PFH Zakończenie (do godziny 14:00) składania deklaracji nabycia.
7 grudnia 2010 PFH Początek składania deklaracji nabycia.