GLOBALTR

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2018 GLOBALTR Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 GLOBALTR Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
31 maja 2018 GLOBALTR Publikacja raportu za 2017 rok.
14 maja 2018 GLOBALTR Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 GLOBALTR Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 GLOBALTR Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 GLOBALTR Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
25 lipca 2017 GLOBALTR Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 GLOBALTR Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 GLOBALTR Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
7 lutego 2017 GLOBALTR NWZA ws. odwołania i powołania członka RN.
14 listopada 2016 GLOBALTR Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 GLOBALTR Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
8 sierpnia 2016 GLOBALTR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
29 czerwca 2016 GLOBALTR Publikacja raportu za 2015 rok.
20 czerwca 2016 GLOBALTR NWZA ws. zmiany statutu, zniesienia uprzywilejowania akcji serii A1, zamiany akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, zmian w RN oraz wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
16 maja 2016 GLOBALTR Publikacja raportu za IV kwartał 2015 oraz za I kwartał 2016 roku.
13 listopada 2015 GLOBALTR Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 GLOBALTR Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 GLOBALTR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2013 oraz podziału zysku za rok 2014, utworzenia kapitału celowego i wpłacenia na rachunek spółki, podwyższenia kapitału docelowego i ustalenia warunków emisji akcji oraz ustalenia ceny minimalnej sprzedaży nieruchomości, należącej do spółki i zlokalizowanej w Grzywnie w woj. kujawsko-pomorskim.
3 czerwca 2015 GLOBALTR Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 GLOBALTR Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 GLOBALTR Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 GLOBALTR Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 GLOBALTR Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
1 lipca 2014 GLOBALTR ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego i ustalenia warunków emisji akcji oraz zmian w składzie RN.
30 maja 2014 GLOBALTR Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 GLOBALTR Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 GLOBALTR Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
13 listopada 2013 GLOBALTR Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
6 września 2013 GLOBALTR NWZA ws. zmian i uzupełnienia składu RN oraz zmiany statutu.
13 sierpnia 2013 GLOBALTR Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 GLOBALTR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012, wyrażenia zgody na emisję obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji zwykłych.
28 maja 2013 GLOBALTR Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 GLOBALTR Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
26 marca 2013 GLOBALTR NWZA ws. zmian w składzie RN.
13 lutego 2013 GLOBALTR Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
15 stycznia 2013 GLOBALTR NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
11 grudnia 2012 GLOBALTR NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany i uzupełnienia składu RN.
12 listopada 2012 GLOBALTR Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
10 sierpnia 2012 GLOBALTR Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 GLOBALTR WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
13 czerwca 2012 GLOBALTR Publikacja raportu za 2011 rok.
11 maja 2012 GLOBALTR Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
6 kwietnia 2012 GLOBALTR NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie wszelkich wymaganych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. zabezpieczeń na poczet zawartej umowy kredytowej.
27 lutego 2012 GLOBALTR NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomościach Global Trade S.A. hipoteki na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. celem zabezpieczenia udzielonego kredytu bankowego.
10 lutego 2012 GLOBALTR Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
27 stycznia 2012 GLOBALTR NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
6 grudnia 2011 GLOBALTR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
2 grudnia 2011 GLOBALTR Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B i C.
1 grudnia 2011 GLOBALTR Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
6 września 2011 GLOBALTR Debiut spółki na NC.