EFICOM

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2016 EFICOM Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 EFICOM Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
15 czerwca 2016 EFICOM Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 EFICOM Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
14 marca 2016 EFICOM NWZA ws. powołania rewidenta do spraw szczególnych.
15 lutego 2016 EFICOM Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
27 stycznia 2016 EFICOM NWZA ws. m.in. wprowadzenia do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F, rozpatrzenia sprawozdań za rok obrotowy 2014 oraz zmiany statutu.
16 listopada 2015 EFICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
13 sierpnia 2015 EFICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 EFICOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty netto w roku obrotowym 2014.
15 czerwca 2015 EFICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 roku.
14 maja 2015 EFICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
12 lutego 2015 EFICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 EFICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
6 listopada 2014 EFICOM NWZA ws. zmiany firmy, zmiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 EFICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
3 czerwca 2014 EFICOM ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 maja 2014 EFICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
12 maja 2014 EFICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
6 marca 2014 EFICOM NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji nowej serii, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej serii, wprowadzenia ich do obrotu na NC, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
13 lutego 2014 EFICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 EFICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
13 sierpnia 2013 EFICOM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 EFICOM ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto oraz podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru.
29 maja 2013 EFICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 EFICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
13 lutego 2013 EFICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 listopada 2012 EFICOM Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
13 sierpnia 2012 EFICOM Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
27 czerwca 2012 EFICOM WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub alternatywnie w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2011 roku.
12 czerwca 2012 EFICOM Publikacja raportu za 2011 rok.
14 maja 2012 EFICOM Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 EFICOM Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 EFICOM Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 EFICOM Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
30 czerwca 2011 EFICOM WZA
15 czerwca 2011 EFICOM Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 EFICOM Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 EFICOM Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.