FOTA

Data Spółka Wydarzenie
14 stycznia 2018 FOTA Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
10 listopada 2017 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
22 września 2017 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
19 czerwca 2017 FOTA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
5 czerwca 2017 FOTA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok oraz dalszego istnienia spółki.
12 maja 2017 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
27 kwietnia 2017 FOTA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
23 lutego 2017 FOTA NWZA ws. warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F oraz zmiany statutu.
10 listopada 2016 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
26 sierpnia 2016 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
12 maja 2016 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
23 marca 2016 FOTA NWZA ws. zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych w ramach programu skupu akcji własnych oraz wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych.
18 marca 2016 FOTA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
22 października 2015 FOTA NWZA ws. dalszego istnienia spółki, wobec przesłanek wynikających z art. 397 kodeksu spółek handlowych.
31 sierpnia 2015 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
30 czerwca 2015 FOTA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
15 maja 2015 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 FOTA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
27 czerwca 2014 FOTA ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 FOTA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
6 września 2013 FOTA NWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia zmian w Regulaminie RN, określenia liczby członków RN, powołania członków RN.
30 sierpnia 2013 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
24 czerwca 2013 FOTA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
15 maja 2013 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 FOTA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
1 marca 2013 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
6 czerwca 2012 FOTA WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
15 maja 2012 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 FOTA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
17 czerwca 2011 FOTA WZA
16 maja 2011 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 FOTA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 FOTA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.