IMPEL

Data Spółka Wydarzenie
28 maja 2021 IMPEL Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
21 maja 2021 IMPEL NWZA ws. wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), z którym zawarta zostanie umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy spółki oraz zmiany statutu.
11 maja 2021 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
22 kwietnia 2021 IMPEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
6 kwietnia 2021 IMPEL NWZA ws. wycofania akcji „Impel” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z obrotu na GPW.
9 marca 2021 IMPEL Dzień wykupu akcji spółki przez Nutit po cenie 13,05 zł za akcję.
4 marca 2021 IMPEL Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
3 lutego 2021 IMPEL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 13 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Nutit a.s.
4 stycznia 2021 IMPEL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 13 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Nutit a.s.
17 listopada 2020 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
4 września 2020 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
13 lipca 2020 IMPEL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2019 rok.
12 maja 2020 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
31 marca 2020 IMPEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
26 lutego 2020 IMPEL NWZA ws. połączenia spółki „Impel” S.A. z siedzibą we Wrocławiu ze spółką Impel Agile S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
15 listopada 2019 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
6 września 2019 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
17 czerwca 2019 IMPEL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2018 rok.
17 maja 2019 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
2 kwietnia 2019 IMPEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
6 listopada 2018 IMPEL NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
5 września 2018 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
13 czerwca 2018 IMPEL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2017 rok.
16 maja 2018 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
21 marca 2018 IMPEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
16 listopada 2017 IMPEL NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
14 listopada 2017 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
4 września 2017 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
9 czerwca 2017 IMPEL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2016 rok.
16 maja 2017 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
30 marca 2017 IMPEL NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia przez prezesa zarządu spółki Impel S.A. z ARM Finanse Rent Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia przez prezesa zarządu spółki Impel S.A. z Asset Rent Management spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
21 marca 2017 IMPEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 października 2016 IMPEL NWZA ws. połączenia transgranicznego Impel S.A. z TMSI Partners S.à r.l.
31 sierpnia 2016 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
18 lipca 2016 IMPEL Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
4 lipca 2016 IMPEL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
1 lipca 2016 IMPEL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
13 czerwca 2016 IMPEL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2015 rok.
16 maja 2016 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 IMPEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
12 listopada 2015 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
27 sierpnia 2015 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
17 lipca 2015 IMPEL Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
30 czerwca 2015 IMPEL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
29 czerwca 2015 IMPEL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
13 maja 2015 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
25 kwietnia 2015 IMPEL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2014 r. oraz ustalenia liczby członków RN.
18 marca 2015 IMPEL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
13 listopada 2014 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
28 sierpnia 2014 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
11 sierpnia 2014 IMPEL NWZA ws. zmian w składzie RN.
28 czerwca 2014 IMPEL ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
14 maja 2014 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
20 marca 2014 IMPEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
7 listopada 2013 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
7 października 2013 IMPEL NWZA ws. zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do wyłączenia prawa poboru.
29 sierpnia 2013 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
22 sierpnia 2013 IMPEL Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
5 sierpnia 2013 IMPEL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
1 sierpnia 2013 IMPEL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
29 czerwca 2013 IMPEL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2012 rok.
14 maja 2013 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
25 kwietnia 2013 IMPEL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
28 lutego 2013 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
21 grudnia 2012 IMPEL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
13 listopada 2012 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
24 października 2012 IMPEL Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
23 października 2012 IMPEL Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
28 września 2012 IMPEL Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
13 września 2012 IMPEL Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
31 sierpnia 2012 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
30 sierpnia 2012 IMPEL Wypłata dywidendy 1,5 zł na akcję.
14 sierpnia 2012 IMPEL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,5 zł na akcję.
10 sierpnia 2012 IMPEL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,5 zł na akcję.
23 czerwca 2012 IMPEL WZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2011 rok.
14 maja 2012 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 IMPEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
9 listopada 2011 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
6 września 2011 IMPEL NWZA ws. podziału Impel S.A.
30 sierpnia 2011 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
20 czerwca 2011 IMPEL Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
6 czerwca 2011 IMPEL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
2 czerwca 2011 IMPEL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
18 maja 2011 IMPEL WZA
12 maja 2011 IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 IMPEL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
10 marca 2011 IMPEL NWZA ws. wyrażenia zgody na zamianę nieuprzywilejowanych akcji imiennych trzeciej emisji (seria C) na akcje na okaziciela trzeciej emisji (seria C).