GTC

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
22 sierpnia 2024 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
26 czerwca 2024 GTC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
28 maja 2024 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
24 kwietnia 2024 GTC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
16 listopada 2023 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
15 września 2023 GTC Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
24 sierpnia 2023 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
14 lipca 2023 GTC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
13 lipca 2023 GTC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
21 czerwca 2023 GTC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
26 maja 2023 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
25 kwietnia 2023 GTC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
16 listopada 2022 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
18 października 2022 GTC Wypłata dywidendy 0,28 zł na akcję.
20 września 2022 GTC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
9 września 2022 GTC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,28 zł na akcję.
8 września 2022 GTC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
24 sierpnia 2022 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
14 czerwca 2022 GTC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
19 maja 2022 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
6 kwietnia 2022 GTC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
18 marca 2022 GTC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
26 stycznia 2022 GTC Wprowadzenie do obrotu na GPW 88.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
25 stycznia 2022 GTC Dzień ostatniego notowania na GPW 88.700.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O.
30 grudnia 2021 GTC Wprowadzenie do obrotu na GPW 88.700.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O.
16 listopada 2021 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
24 sierpnia 2021 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 czerwca 2021 GTC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
18 czerwca 2021 GTC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie skład indeksu mWIG40.
13 maja 2021 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
23 marca 2021 GTC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
24 listopada 2020 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
19 października 2020 GTC Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,76 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
9 października 2020 GTC Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság z 6,89 zł na 8,76 zł za sztukę.
2 października 2020 GTC Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
27 sierpnia 2020 GTC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
19 sierpnia 2020 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
29 lipca 2020 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
19 marca 2020 GTC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
22 sierpnia 2019 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
25 lipca 2019 GTC Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.018.126 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
11 czerwca 2019 GTC Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
22 maja 2019 GTC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.
21 maja 2019 GTC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.
15 maja 2019 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
14 maja 2019 GTC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy.
21 marca 2019 GTC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
23 sierpnia 2018 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
23 lipca 2018 GTC Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.233.492 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
14 czerwca 2018 GTC Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
25 maja 2018 GTC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
24 maja 2018 GTC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
21 maja 2018 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
17 maja 2018 GTC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
21 marca 2018 GTC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
16 marca 2018 GTC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG30.
13 listopada 2017 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
21 sierpnia 2017 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
14 lipca 2017 GTC Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.087.026 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
12 czerwca 2017 GTC Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
26 maja 2017 GTC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
25 maja 2017 GTC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
16 maja 2017 GTC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.
15 maja 2017 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
20 marca 2017 GTC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
28 listopada 2016 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
24 sierpnia 2016 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
24 maja 2016 GTC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz transgranicznego połączenia ze spółką GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia.
12 maja 2016 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
17 marca 2016 GTC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
5 listopada 2015 GTC Wprowadzenie do obrotu na GPW 108.906.190 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
4 listopada 2015 GTC Dzień ostatniego notowania na GPW 108.906.190 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
7 października 2015 GTC Wprowadzenie do obrotu na GPW 108.906.190 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
30 września 2015 GTC Przydział akcji oferowanych objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów.
21 września 2015 GTC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii K w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
16 września 2015 GTC Ostatni dzień notowania jednostkowych praw poboru akcji serii K.
14 września 2015 GTC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych na akcje serii K oraz notowania jednostkowych praw poboru na GPW.
10 września 2015 GTC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
20 sierpnia 2015 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
30 czerwca 2015 GTC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 10 września 2015 jako dnia prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zmiany statutu.
3 czerwca 2015 GTC Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez LSREF III GTC Investments B.V.
23 maja 2015 GTC Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez LSREF III GTC Investments B.V., a.s z 6,10 zł na 5,50 zł.
18 maja 2015 GTC Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez LSREF III GTC Investments B.V.
14 maja 2015 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 kwietnia 2015 GTC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na GPW.
23 marca 2015 GTC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
13 listopada 2014 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
13 października 2014 GTC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z prawem poboru oraz zmiany statutu.
21 sierpnia 2014 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
14 maja 2014 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
13 maja 2014 GTC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
21 marca 2014 GTC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
20 marca 2014 GTC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 marca 2014 GTC Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.937.298 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
13 marca 2014 GTC Ostatni dzień notowania na GPW 31.937.298 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
27 stycznia 2014 GTC Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.937.298 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
9 stycznia 2014 GTC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii J, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J lub praw do akcji serii J do obrotu na GPW, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
13 listopada 2013 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
20 września 2013 GTC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
20 sierpnia 2013 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
14 maja 2013 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
24 kwietnia 2013 GTC ZWZA ws. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę części należących do niej nieruchomości.
11 marca 2013 GTC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
27 sierpnia 2012 GTC Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I.
24 sierpnia 2012 GTC Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
16 sierpnia 2012 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
6 lipca 2012 GTC Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
11 czerwca 2012 GTC Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii I.
5 czerwca 2012 GTC Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii I.
4 czerwca 2012 GTC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
14 maja 2012 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
16 kwietnia 2012 GTC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z zachowaniem prawa poboru.
5 marca 2012 GTC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
10 listopada 2011 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
22 sierpnia 2011 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
12 maja 2011 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
5 maja 2011 GTC WZA
20 marca 2011 GTC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
11 stycznia 2011 GTC NWZA ws. przyznania wynagrodzenia członkowi rady nadzorczej.
16 listopada 2010 GTC NWZA
12 listopada 2010 GTC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.