DTP

Data Spółka Wydarzenie
13 czerwca 2016 DTP Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW na wniosek spółki.
2 czerwca 2016 DTP NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz odstąpienia od wypłacania przez spółkę wynagrodzeń na rzecz członków jej RN.
1 czerwca 2016 DTP Dzień wykupu akcji spółki przez PRA Group Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 4,90 zł za akcję.
25 maja 2016 DTP NWZA ws. zmian w składzie RN.
20 maja 2016 DTP Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
16 maja 2016 DTP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
28 kwietnia 2016 DTP Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
18 kwietnia 2016 DTP Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PRA Group Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
18 kwietnia 2016 DTP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
21 marca 2016 DTP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
18 marca 2016 DTP Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PRA Group Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
16 lutego 2016 DTP NWZA ws. zmian w składzie RN.
6 listopada 2015 DTP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 DTP Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję oraz zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,08 zł na akcję.
25 sierpnia 2015 DTP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
24 sierpnia 2015 DTP Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,08 zł na akcję.
21 sierpnia 2015 DTP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
15 lipca 2015 DTP NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom RN.
30 czerwca 2015 DTP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
29 czerwca 2015 DTP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
29 maja 2015 DTP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok oraz przeznaczenia zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy, wypłaty zaliczki na dywidendę za 2015 rok, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych oraz określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych spółki.
7 maja 2015 DTP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
17 marca 2015 DTP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
7 listopada 2014 DTP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
21 sierpnia 2014 DTP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
20 czerwca 2014 DTP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
7 maja 2014 DTP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
6 maja 2014 DTP ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, pokrycia straty z lat ubiegłych, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
28 marca 2014 DTP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
27 marca 2014 DTP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
26 marca 2014 DTP Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
25 marca 2014 DTP Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
14 lutego 2014 DTP Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
12 listopada 2013 DTP Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
6 listopada 2013 DTP NWZA ws. zmian w składzie RN.
9 sierpnia 2013 DTP Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
19 czerwca 2013 DTP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
13 maja 2013 DTP Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
3 kwietnia 2013 DTP Pierwszy dzień notowań na NC 5.714.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
26 marca 2013 DTP Publikacja raportu za 2012 rok.
12 lutego 2013 DTP Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 DTP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
4 września 2012 DTP NWZA ws. zmiany statutu oraz przyznania członkom RN wynagrodzenia za udział w posiedzeniach.
14 sierpnia 2012 DTP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
22 czerwca 2012 DTP WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
15 maja 2012 DTP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
3 kwietnia 2012 DTP NWZA ws. zmian w składzie RN, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru.
23 lutego 2012 DTP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
13 lutego 2012 DTP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
6 lutego 2012 DTP NWZA ws. uzupełnienia składu RN oraz przyjęcia regulaminu walnych zgromadzeń.
2 stycznia 2012 DTP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
29 grudnia 2011 DTP Debiut spółki na NC.