Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 28 czerwca 2013

7FIT 7FT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
ABADONRE ABA GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012 oraz wyrażenia zgody na przeniesienie majątku spółki w formie aportów do spółek zależnych.
ABPOL ABP NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok.
ADASTRA ADA NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ADFORM ADF NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
ADVADIS ADS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
AEDES AED NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
AFHOL AFH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz dalszego istnienia spółki.
AGORA AGO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
AKCEPTFIN AFC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
ARCTIC ATC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012.
ARI ARI NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.
ARTEFE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
ASTRO ASR NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ATMGRUPA ATG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
AUTOSPA ASP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
AVIAAML AAL GPW Debiut spółki na GPW.
B2BPARTNER B2B NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
BALTICINV BCI NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z wyłączeniem prawa poboru.
BELEAF BLF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E i F w ramach subskrypcji prywatnej.
BERLING BRG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
BEST BST GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2012 r.
BGE BGE NC Publikacja raportu za 2012 rok.
BIOMASS BEP NC Publikacja raportu za 2012 rok.
BIOMAX BIM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
BIOTON BIO GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40, WIG i WIG-Poland.
BLKCHNLAB BTC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii D.
BNPPPL BNP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
BOWIM BOW GPW ZWZA ws. m.in. korekty zysków za poprzedzające rok 2012 lata obrotowe oraz pokrycia straty za rok 2012.
BPC BPC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
BRASTER BRA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
BROADGATE BDG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
C2A C2A NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
CALATRAVA CTC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80, WIG i WIG-Poland.
CALESCO CLS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
CENTURION CTF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, zmiany uchwały nr 14/IV/2013 ZWZ z 10 kwietnia 2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru.
COGNOR COG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2012.
COMP CMP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
CORMAY CRM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
DASE DFG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
DCD DCD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
DIGITREE DTR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
DREWEX DRE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej przez spółkę oraz dalszego istnienia spółki.
EASYCALL ECL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok z zysku z lat przyszłych.
EFICOM EFI NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto oraz podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru.
EKIOSK EKS NC ZWZA ws. m.in. zadysponowania wynikiem finansowym za 2012 rok.
ELEKTROTI ELT GPW Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
ELZAB ELZ GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
EMMERSON EMM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
EMUZYKA EMU NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2012.
ESPEROTIA EEI NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w 2012 r.
EUROHOLD EHG GPW ZWZA
EUROSNACK ECK NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
EXAMOBILE EXA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
EXOUPOS GEU NC NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. oraz zmian w statucie.
FABRYKAKD FKD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
FARMACOL FCL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2012 roku.
FINTECH FTH NC Publikacja raportu za 2012 rok.
FMG FMG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2012.
GAMEDUST GDC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
GCINVEST GCI NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
GENERGY GNR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
GENOMED GEN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
GEOTREKK GTK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
GHYDROGEN GHY NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
GIGROUP GIG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
GLOBALTR GTR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012, wyrażenia zgody na emisję obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji zwykłych.
GREMPCO GRM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
GRUPAEMM GEM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz powołania Komitetu Audytu.
GRUPAHRC HRC NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
GTRINITY GTY NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
HAMBURGER MRH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.
HEFAL HEF NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
IAI IAI NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
ICPGROUP ICP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
IDEON IDE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 r., dalszego istnienia spółki, nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego.
IDEON IDE GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
INDATA IDT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, połączenia spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna ze Spółką WDSP HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w związku z emisją akcji serii D (akcji połączeniowych).
INDYGO IDG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
INDYGO IDG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
INTERBUD ITB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
INTERBUD ITB GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
IU IUS NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012, emisji warrantów i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
KBDOM KBD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, przekazania zysków zatrzymanych na kapitał zapasowy oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji.
KBDOM KBD GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
KCSP KCS NC Publikacja raportu za 2012 rok.
KOMPLEKS KMS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012r., określenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, zmiany Uchwały numer 5 z 25 listopada 2011 NWZ w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego, umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego.
KORBANK KOR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
KREZUS KZS GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2012 rok.
KSGAGRO KSG GPW ZWZA i NWZA
LARQ LRQ GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
LOTOS LTS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, przyznania prezesowi zarządu nagrody rocznej za rok 2012 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie.
LUXIMA LUX NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
LZMO LZM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru.
M4B M4B NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
MAKOLAB MLB NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MAKORA MRA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012, emisji akcji serii D oraz zmiany nazwy firmy Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna na nową nazwę Strategy Energy Fund Spółka Akcyjna.
MALKOWSKI MMA NC ZWZA ws. m.in. przekazania straty za rok obrotowy 2012.
MBFGROUP MBF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012 oraz scalenia (połączenia) akcji spółki.
MCI MCI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok oraz przyznawania akcji w ramach Programu Motywacyjnego.
MDIENERGIA MDI GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
MEDAPP MDA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2012.
MEDARD MRD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
MEDCAMP MDP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
MEGARON MEG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
MFOOD MFD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
MMCPL MMC NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2012 na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz pokrycia z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych.
MODECOM MOD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
MONNARI MON GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MOTORICUS MTR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
NEMEX NMX NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
NETIA NET GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
NORTCOAST NCT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
NOVINA NOV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2012.
NTCAPITAL NTC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
ONE2ONE O2O GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
OPENFIN OPF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
OPTEAM OPM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
ORZLOPONY ORL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz zmiany standardów rachunkowości z MSR na PSR.
OTLOG OTS GPW Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowania księgi popytu.
PCCEXOL PCX GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-chemia.
PCGUARD PCG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
PETROLINV OIL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
PFLEIDER PFL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2012 do 31.12.2012.
PGPPOLONI PGP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii L z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
PHOTON PEN GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
PLANETINN PIG NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.
PLASMA PSM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
PLGROUP PLG NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2012 roku.
POLARISIT PIT NC Publikacja raportu za 2012 rok.
POLCOLORIT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
POLIMEXMS PXM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 416.666.666 akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz 396.153.846 akcji zwykłych na okaziciela serii N1.
POLNA PLA GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
POLNORD PND GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
PRAGMAINK PRI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,09 zł na akcję.
PROCHNIK PRC GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
PROTEKTOR PRT GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
PROVECTA PRV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
QUERCUS QRS GPW Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
QUMAK QMK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,75 zł na akcję.
RAEN RAE GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
RAINBOW RBW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
REINO RNC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
ROCCA RCA NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ROVESE RSE GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
SAULETECH SLT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
SEKA SEA NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
SFD SFD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia starty osiągniętej w roku obrotowym 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru.
SILVANO SFG GPW ZWZA
SIMPLE SME GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,47 zł na akcję.
SPAC1 SP1 NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
STEMCELLS SCS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat poprzednich.
TELESTR TLS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
TRITON TRI GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
TRUEGS TGS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
VIVID VVD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
VRG VRG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w roku obrotowym 2012.
WIERZYCL WRL NC ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za 2012 rok oraz wypłaty dywidendy z zysku, a także przeznaczenia części funduszu dywidendowego utworzonego z zysku lat poprzednich na wypłatę dywidendy oraz zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii G.
WOLFSTF WTF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01 styczeń 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
XPLUS XPL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
YAWAL YWL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
YELLOWBOS YBS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
BlackBerry Limited BBRY.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.