ROVESE

Data Spółka Wydarzenie
30 sierpnia 2016 ROVESE Wykluczenie spółki z obrotu na GPW, w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
29 czerwca 2016 ROVESE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu na GPW.
30 maja 2016 ROVESE Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,61 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FTF Galleon Spółkę Akcyjną.
16 maja 2016 ROVESE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
20 kwietnia 2016 ROVESE Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,61 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FTF Galleon Spółkę Akcyjną.
21 marca 2016 ROVESE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 ROVESE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 ROVESE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
25 czerwca 2015 ROVESE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
15 maja 2015 ROVESE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 ROVESE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
8 stycznia 2015 ROVESE Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,42 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FTF Galleon S.A. oraz Pana Michała Sołowowa.
19 grudnia 2014 ROVESE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
3 grudnia 2014 ROVESE Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,42 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FTF Galleon S.A. oraz Pana Michała Sołowowa.
12 listopada 2014 ROVESE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 ROVESE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
25 czerwca 2014 ROVESE ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
15 maja 2014 ROVESE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 ROVESE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 ROVESE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 ROVESE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 ROVESE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
26 czerwca 2013 ROVESE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
15 maja 2013 ROVESE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 ROVESE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
15 marca 2013 ROVESE Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
12 lutego 2013 ROVESE Wprowadzenie do obrotu na GPW 540.960.106 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
11 lutego 2013 ROVESE Ostatni dzień notowań na GPW 540.960.106 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
3 stycznia 2013 ROVESE Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
30 listopada 2012 ROVESE Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii I.
26 listopada 2012 ROVESE Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii I.
23 listopada 2012 ROVESE Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
14 listopada 2012 ROVESE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
19 września 2012 ROVESE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
28 sierpnia 2012 ROVESE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
20 lipca 2012 ROVESE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z zachowaniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
26 czerwca 2012 ROVESE WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
15 maja 2012 ROVESE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
23 kwietnia 2012 ROVESE Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H.
20 kwietnia 2012 ROVESE Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
20 marca 2012 ROVESE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
18 stycznia 2012 ROVESE Początek notowań spółki CERSANIT (CST) pod nazwą ROVESE (RSE), w związku ze zmianą firmy.
5 stycznia 2012 ROVESE Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
6 grudnia 2011 ROVESE Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji serii H.
29 listopada 2011 ROVESE Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji serii H.
28 listopada 2011 ROVESE Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
14 listopada 2011 ROVESE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
24 października 2011 ROVESE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, z zachowaniem prawa poboru.
31 sierpnia 2011 ROVESE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
16 czerwca 2011 ROVESE WZA
16 maja 2011 ROVESE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 ROVESE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
22 grudnia 2010 ROVESE NWZA ws. zbycia "Cersanit S.A. w Kielcach – Oddział w Starachowicach" stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wniesienia go aportem do spółki zależnej "Cersanit Trade Mark" Sp. z o. o. w organizacji.
2 grudnia 2010 ROVESE Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
1 grudnia 2010 ROVESE Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
15 listopada 2010 ROVESE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
5 października 2010 ROVESE Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
14 września 2010 ROVESE Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii G.
10 września 2010 ROVESE Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii G.
9 września 2010 ROVESE Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.