B2BPARTNER

Data Spółka Wydarzenie
10 września 2018 B2BPARTNER Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku zz upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
14 sierpnia 2018 B2BPARTNER Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
31 maja 2018 B2BPARTNER Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 B2BPARTNER Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 B2BPARTNER Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 B2BPARTNER Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 B2BPARTNER Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku
15 maja 2017 B2BPARTNER Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
20 marca 2017 B2BPARTNER NWZA ws. zatwierdzenia powołania nowego członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
14 lutego 2017 B2BPARTNER Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
15 listopada 2016 B2BPARTNER Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
15 sierpnia 2016 B2BPARTNER Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 B2BPARTNER ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
13 czerwca 2016 B2BPARTNER Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 B2BPARTNER Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 B2BPARTNER Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 B2BPARTNER Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 B2BPARTNER Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 B2BPARTNER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
29 maja 2015 B2BPARTNER Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 B2BPARTNER Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 B2BPARTNER NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
13 lutego 2015 B2BPARTNER Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 B2BPARTNER Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 B2BPARTNER Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
25 czerwca 2014 B2BPARTNER ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
30 maja 2014 B2BPARTNER Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 B2BPARTNER Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 B2BPARTNER Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
6 listopada 2013 B2BPARTNER Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 B2BPARTNER Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 B2BPARTNER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
31 maja 2013 B2BPARTNER Publikacja raportu za 2012 rok.
29 kwietnia 2013 B2BPARTNER Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 B2BPARTNER Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 B2BPARTNER Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
20 sierpnia 2012 B2BPARTNER NWZA ws. m.in. podziału zysku przejętej spółki B2BPartner sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011.
14 sierpnia 2012 B2BPARTNER Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
26 lipca 2012 B2BPARTNER Początek notowań spółki ZAKUPY (ZAK) pod nazwą B2BPARTNER (B2B), w związku ze zmianą firmy.
28 maja 2012 B2BPARTNER WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011.
15 maja 2012 B2BPARTNER Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
10 maja 2012 B2BPARTNER Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 B2BPARTNER Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 B2BPARTNER Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
18 sierpnia 2011 B2BPARTNER NWZA ws. połączenia ze spółką B2BPartner Sp. z o.o. oraz zmian w statucie.
16 sierpnia 2011 B2BPARTNER Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
29 czerwca 2011 B2BPARTNER WZA
15 czerwca 2011 B2BPARTNER Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 B2BPARTNER Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 B2BPARTNER Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.