KBDOM

Data Spółka Wydarzenie
5 lipca 2022 KBDOM Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
29 listopada 2021 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
23 czerwca 2021 KBDOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku 2020.
31 maja 2021 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
29 kwietnia 2021 KBDOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
30 listopada 2020 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
7 lipca 2020 KBDOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
29 maja 2020 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
19 maja 2020 KBDOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
23 lipca 2019 KBDOM NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie aktywów spółki.
25 czerwca 2019 KBDOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz kontynuacji działalności spółki.
30 maja 2019 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 KBDOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
31 stycznia 2019 KBDOM NWZA ws. uzupełnienia składu RN obecnej kadencji.
13 grudnia 2018 KBDOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
27 listopada 2018 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
6 listopada 2018 KBDOM NWZA ws. uzupełnienia składu RN obecnej kadencji.
1 października 2018 KBDOM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
18 września 2018 KBDOM NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany zasad wynagrodzenia RN.
29 czerwca 2018 KBDOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz kontynuacji działalności spółki.
25 maja 2018 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
22 maja 2018 KBDOM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
27 kwietnia 2018 KBDOM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
15 listopada 2017 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
21 września 2017 KBDOM NWZA ws. uzupełnienia składu RN oraz zmian w statucie.
30 sierpnia 2017 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
10 sierpnia 2017 KBDOM NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę zależną - Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. akcji spółki oraz określenie warunków nabycia akcji spółki.
22 czerwca 2017 KBDOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2016 roku oraz kontynuacji działalności spółki.
12 maja 2017 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
13 kwietnia 2017 KBDOM NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, umorzenia akcji zwykłych imiennych serii R, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany w składzie RN.
20 marca 2017 KBDOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
7 marca 2017 KBDOM NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, zmiany statutu, umorzenia, bez wynagrodzenia, 100.000 sztuk akcji własnych serii R, przeznaczenia kapitału, uzyskanego w wyniku obniżenia kapitału zakładowego na kapitał zapasowy oraz zmiany w składzie RN.
14 listopada 2016 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
13 maja 2016 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 KBDOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
29 stycznia 2016 KBDOM NWZA ws. zmian w składzie RN.
13 listopada 2015 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
19 maja 2015 KBDOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty i kontynuacji działalności spółki.
14 maja 2015 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
19 marca 2015 KBDOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
20 czerwca 2014 KBDOM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
6 czerwca 2014 KBDOM ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmian w składzie RN.
15 maja 2014 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
25 kwietnia 2014 KBDOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 marca 2014 KBDOM Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
13 marca 2014 KBDOM Scalenie akcji w stosunku 100:1.
4 marca 2014 KBDOM Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
28 lutego 2014 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
26 lutego 2014 KBDOM Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 listopada 2013 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
25 października 2013 KBDOM NWZA ws. połączenia dotychczasowych serii akcji zwykłych na okaziciela w jedną wspólną serię A, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji oraz zmian statutu.
30 sierpnia 2013 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 KBDOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, przekazania zysków zatrzymanych na kapitał zapasowy oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji.
28 czerwca 2013 KBDOM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
15 maja 2013 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
26 kwietnia 2013 KBDOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
28 lutego 2013 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
15 lutego 2013 KBDOM Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V, V1, V2 i V3.
12 grudnia 2012 KBDOM NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2012 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
27 czerwca 2012 KBDOM WZA ws. m.in. pokrycia strat.
19 czerwca 2012 KBDOM Początek notowań spółki TRION (TIN) pod nazwą KBDOM (KBD), w związku ze zmianą firmy.
15 maja 2012 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 KBDOM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
16 marca 2012 KBDOM NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
29 lutego 2012 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
16 listopada 2011 KBDOM Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii U.
14 listopada 2011 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
7 listopada 2011 KBDOM NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN i zmian zasad wynagradzania członków RN.
31 października 2011 KBDOM NWZA ws. połączenia ze spółką CF PLUS SA z siedzibą w Warszawie, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U i V do obrotu na rynku regulowanym oraz zmian w statucie.
11 października 2011 KBDOM NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmian zasad wynagradzania członków RN.
16 września 2011 KBDOM Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
31 sierpnia 2011 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
20 lipca 2011 KBDOM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii U z prawem poboru oraz zmiany statutu.
20 czerwca 2011 KBDOM WZA
16 maja 2011 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 KBDOM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
13 kwietnia 2011 KBDOM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii T z prawem poboru.
20 marca 2011 KBDOM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GRANDECASSIUS LIMITED z siedzibą na Cyprze.
8 marca 2011 KBDOM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GRANDECASSIUS LIMITED z siedzibą na Cyprze.
28 lutego 2011 KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
17 grudnia 2010 KBDOM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
3 listopada 2010 KBDOM NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz nowej emisji akcji bez prawa poboru.
8 października 2010 KBDOM NWZA