C2A

Data Spółka Wydarzenie
21 sierpnia 2013 C2A Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
28 czerwca 2013 C2A ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 C2A Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
4 marca 2013 C2A Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
30 stycznia 2013 C2A NWZA ws. wyboru rewidenta do spraw szczególnych.
12 listopada 2012 C2A Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 C2A Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
27 czerwca 2012 C2A WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
15 czerwca 2012 C2A Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 C2A Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 C2A Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 C2A Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 C2A Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
27 czerwca 2011 C2A WZA
10 czerwca 2011 C2A Publikacja raportu za 2010 rok.
6 maja 2011 C2A Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
20 kwietnia 2011 C2A Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F, G i H.
14 lutego 2011 C2A Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
18 listopada 2010 C2A NWZA
4 listopada 2010 C2A Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.