BRASTER

Data Spółka Wydarzenie
25 listopada 2024 BRASTER Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
27 września 2024 BRASTER Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
30 czerwca 2024 BRASTER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023.
29 maja 2024 BRASTER Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 BRASTER Publikacja raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 BRASTER Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
2 listopada 2023 BRASTER NWZA ws. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.
2 października 2023 BRASTER Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
1 sierpnia 2023 BRASTER NWZA ws. dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 KSH, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
30 czerwca 2023 BRASTER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.
24 maja 2023 BRASTER Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
2 maja 2023 BRASTER Publikacja raportu za 2022 rok.
21 listopada 2022 BRASTER Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
27 września 2022 BRASTER Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
24 maja 2022 BRASTER Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
2 maja 2022 BRASTER Publikacja raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 BRASTER Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 BRASTER Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 BRASTER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020.
31 maja 2021 BRASTER Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 BRASTER Publikacja raportu za 2020 rok.
9 listopada 2020 BRASTER Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
25 września 2020 BRASTER Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 BRASTER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.
31 lipca 2020 BRASTER NWZA ws. zmiany treści uchwał nr 4 i nr 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r., uchylenia uchwały nr 8 NWZ z 30 grudnia 2019 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N oraz wyłączenia prawa poboru, uchylenia uchwały nr 4 NWZ z 2 marca 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O oraz zmiany statutu.
22 lipca 2020 BRASTER Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
3 lipca 2020 BRASTER NWZA ws. zmiany treści uchwał nr 4 i 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r., uchylenia uchwały nr 8 NWZ z 30 grudnia 2019 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N oraz wyłączenia prawa poboru, uchylenia uchwały nr 4 NZW z 2 marca 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, powołania członka RN, zmiany statutu.
30 czerwca 2020 BRASTER Publikacja raportu za 2019 rok.
2 marca 2020 BRASTER NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
3 lutego 2020 BRASTER NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
3 stycznia 2020 BRASTER Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.228.018 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
30 grudnia 2019 BRASTER NWZA ws. zmiany składu RN, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N oraz wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu.
2 grudnia 2019 BRASTER NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
28 listopada 2019 BRASTER Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
15 listopada 2019 BRASTER Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.296.587 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
20 września 2019 BRASTER Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
19 września 2019 BRASTER Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.621.540 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
2 lipca 2019 BRASTER Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.056.338 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
27 czerwca 2019 BRASTER ZWZA ws. min. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
30 maja 2019 BRASTER Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
29 kwietnia 2019 BRASTER NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych, emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
12 kwietnia 2019 BRASTER Publikacja raportu za 2018 rok.
2 kwietnia 2019 BRASTER NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych, emisji obligacji, zmiany statutu i in.
8 stycznia 2019 BRASTER NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, powołania nowego członka RN oraz wynagrodzenia dla członka RN.
21 grudnia 2018 BRASTER Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
26 listopada 2018 BRASTER NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, pozbawienia prawa poboru akcji, zmiany statutu, powołania nowego członka RN oraz wynagrodzenia dla członka RN.
14 listopada 2018 BRASTER Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
21 września 2018 BRASTER Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
8 sierpnia 2018 BRASTER NWZA ws. zmiany uchwał nr 27 i 28 ZWZ z 15 czerwca 2018 r. (odbytego po przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku), warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu.
15 czerwca 2018 BRASTER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
16 maja 2018 BRASTER Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
6 kwietnia 2018 BRASTER Publikacja raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 BRASTER Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
29 sierpnia 2017 BRASTER Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
29 sierpnia 2017 BRASTER Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
21 lipca 2017 BRASTER Zakończenie składania zapisów na akcje serii I w transzy inwestorów instytucjonalnych.
19 lipca 2017 BRASTER Rozpoczęcie składania zapisów na akcje serii I w transzy inwestorów instytucjonalnych.
18 lipca 2017 BRASTER Zakończenie procesu budowy księgi popytu.
17 lipca 2017 BRASTER Zakończenie składania zapisów na akcje serii I w transzy inwestorów indywidualnych.
10 lipca 2017 BRASTER Rozpoczęcie składania zapisów na akcje serii I w transzy inwestorów indywidualnych oraz procesu budowy księgi popytu.
6 lipca 2017 BRASTER NWZA ws. zmiany uchwały nr 28/2017 ZWZ z 20 kwietnia 2017 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem prawa poboru.
16 maja 2017 BRASTER Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
3 kwietnia 2017 BRASTER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2016 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
21 marca 2017 BRASTER Publikacja raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 BRASTER Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 września 2016 BRASTER Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
30 sierpnia 2016 BRASTER Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
29 lipca 2016 BRASTER Wprowadzenie do obrotu na GPW 505.734 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
28 lipca 2016 BRASTER Dzień ostatniego notowania na GPW 505.734 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
29 czerwca 2016 BRASTER Wprowadzenie do obrotu na GPW 505.734 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
24 maja 2016 BRASTER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2015 oraz zmiany programu motywacyjnego.
16 maja 2016 BRASTER Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
6 maja 2016 BRASTER Wprowadzenie do obrotu na GPW 60.549 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
21 marca 2016 BRASTER Publikacja raportu za 2015 rok.
29 stycznia 2016 BRASTER NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G i zmiany statutu.
21 grudnia 2015 BRASTER NWZA ws. ustanowienia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych w związku z programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G oraz pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu.
13 listopada 2015 BRASTER Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 BRASTER Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
9 lipca 2015 BRASTER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2014.
26 czerwca 2015 BRASTER Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
24 czerwca 2015 BRASTER Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.425.000 akcji serii A, 1.047.291 akcji serii B, 30.000 akcji serii C, 500.000 akcji serii E, 2.600.000 akcji serii F. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i E.
19 maja 2015 BRASTER Zakończenie procesu składania zapisów przez inwestorów instytucjonalnych na akcje serii F.
15 maja 2015 BRASTER Początek procesu składania zapisów przez inwestorów instytucjonalnych na akcje serii F.
14 maja 2015 BRASTER Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii F.
13 maja 2015 BRASTER Zakończenie procesu składania zapisów przez inwestorów indywidualnych na akcje serii F.
12 maja 2015 BRASTER Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
6 maja 2015 BRASTER Początek budowy księgi popytu i procesu składania zapisów przez inwestorów indywidualnych na akcje serii F.
31 marca 2015 BRASTER Publikacja raportu za 2014 rok.
16 lutego 2015 BRASTER NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
13 lutego 2015 BRASTER Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 BRASTER Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 BRASTER Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
23 czerwca 2014 BRASTER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenie akcji do obrotu na NC, zmiany statutu.
5 czerwca 2014 BRASTER Pierwszy dzień notowań na NC 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
19 maja 2014 BRASTER Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 BRASTER Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 kwietnia 2014 BRASTER NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 BRASTER Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
30 grudnia 2013 BRASTER Pierwszy dzień notowań na NC 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 listopada 2013 BRASTER Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 BRASTER Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 BRASTER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
13 czerwca 2013 BRASTER Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 BRASTER Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
22 lutego 2013 BRASTER NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem prawa poboru, ustanowienia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 lutego 2013 BRASTER Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
27 grudnia 2012 BRASTER Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
20 grudnia 2012 BRASTER Debiut spółki na NC.