COGNOR

Data Spółka Wydarzenie
30 października 2024 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
16 sierpnia 2024 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
15 maja 2024 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
23 kwietnia 2024 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
6 lutego 2024 COGNOR Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
14 listopada 2023 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
18 sierpnia 2023 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
16 maja 2023 COGNOR Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
15 maja 2023 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
5 maja 2023 COGNOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
4 maja 2023 COGNOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
24 kwietnia 2023 COGNOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, ustalenia poziomu dywidendy do wypłaty oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
3 marca 2023 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
23 listopada 2022 COGNOR NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia prawa poboru obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, odwołania i powołania członka RN.
28 października 2022 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
31 sierpnia 2022 COGNOR Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
19 sierpnia 2022 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
29 lipca 2022 COGNOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
28 lipca 2022 COGNOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
30 czerwca 2022 COGNOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, ustalenia poziomu dywidendy do wypłaty oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
29 kwietnia 2022 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
28 marca 2022 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
29 października 2021 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
11 października 2021 COGNOR Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
30 września 2021 COGNOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
29 września 2021 COGNOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
13 sierpnia 2021 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 COGNOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, poziomu dywidendy do wypłaty oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
30 kwietnia 2021 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
12 kwietnia 2021 COGNOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
19 marca 2021 COGNOR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
1 marca 2021 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
16 lutego 2021 COGNOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 45.680.246 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
18 stycznia 2021 COGNOR NWZA ws. zmiany warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii C.
30 października 2020 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
17 sierpnia 2020 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
30 czerwca 2020 COGNOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
30 kwietnia 2020 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 marca 2020 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
17 stycznia 2020 COGNOR Wypłata dywidendy 0,28 zł na akcję.
11 grudnia 2019 COGNOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 534.161 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
31 października 2019 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
23 października 2019 COGNOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,28 zł na akcję.
22 października 2019 COGNOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
21 października 2019 COGNOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 335.937 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
14 sierpnia 2019 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
4 lipca 2019 COGNOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.414.841 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
28 czerwca 2019 COGNOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
7 maja 2019 COGNOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 295.109 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
30 kwietnia 2019 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
15 marca 2019 COGNOR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
14 marca 2019 COGNOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 943.227 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
28 lutego 2019 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
7 listopada 2018 COGNOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.706.211 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
31 października 2018 COGNOR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
31 sierpnia 2018 COGNOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 95.271 akcji zwykłych na okaziciela serii 9.
14 sierpnia 2018 COGNOR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
7 sierpnia 2018 COGNOR NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia na przedsiębiorstwie w związku z zawarciem umowy kredytów.
30 kwietnia 2018 COGNOR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
4 kwietnia 2018 COGNOR Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
27 marca 2018 COGNOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
26 marca 2018 COGNOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
22 marca 2018 COGNOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
16 marca 2018 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 stycznia 2018 COGNOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.528.415 akcji emisji nr 11 oraz 16.000.000 akcji emisji nr 12.
22 listopada 2017 COGNOR Zakończenie zapisów inwestorów na akcje emisji nr 11.
21 listopada 2017 COGNOR Początek zapisów inwestorów na akcje emisji nr 11.
20 listopada 2017 COGNOR Zakończenie budowy księgi popytu na akcje emisji nr 11.
14 listopada 2017 COGNOR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 COGNOR Początek budowy księgi popytu na akcje emisji nr 11.
31 sierpnia 2017 COGNOR NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 25 maja 2017 r., zmiany uchwały nr 14 NWZ z 14 marca 2011 r., zmiany uchwały nr 5 NWZ z 30 grudnia 2013 r., zatwierdzenia zawarcia i wykonania Umowy Kredytów i udzielonego na jej podstawie poręczenia, zmiany uchwały nr 6 NWZ z 25 maja 2017 r. oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2017 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
18 lipca 2017 COGNOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 136.222 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
28 czerwca 2017 COGNOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 685.155 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
25 maja 2017 COGNOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
15 maja 2017 COGNOR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
25 kwietnia 2017 COGNOR NWZA ws. jednoczesnego obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11 i 12, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany uchwały nr 13 NWZ z 14 marca 2011 r. w zakresie ceny emisyjnej akcji obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B.
21 marca 2017 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
17 listopada 2016 COGNOR NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2016 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
7 listopada 2016 COGNOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.545.925 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
29 sierpnia 2016 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
10 sierpnia 2016 COGNOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 868.456 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
29 czerwca 2016 COGNOR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2015.
16 czerwca 2016 COGNOR Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez PS Holdco Sp. z o.o., po 0,97 zł za sztukę.
17 maja 2016 COGNOR Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez PS Holdco Sp. z o.o., po 0,97 zł za sztukę.
16 maja 2016 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
17 listopada 2015 COGNOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.080.304 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
16 listopada 2015 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
7 września 2015 COGNOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 457.446 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
28 sierpnia 2015 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
3 sierpnia 2015 COGNOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 41.489 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
9 lipca 2015 COGNOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 50.000 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
19 czerwca 2015 COGNOR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2014.
15 maja 2015 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
21 maja 2014 COGNOR ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
30 grudnia 2013 COGNOR NWZA ws. podziału i zmiany warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji emisji nr 10, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji emisji nr 10 oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
29 sierpnia 2013 COGNOR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 COGNOR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2012.
15 maja 2013 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
21 grudnia 2012 COGNOR Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
14 listopada 2012 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
12 listopada 2012 COGNOR NWZA ws. połączenia COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju z ZŁOMREX CENTRUM Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju.
29 sierpnia 2012 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
18 czerwca 2012 COGNOR WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
15 maja 2012 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 COGNOR Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
29 sierpnia 2011 COGNOR Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 COGNOR WZA
16 maja 2011 COGNOR Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 COGNOR Publikacja raportu za 2010 rok.
14 marca 2011 COGNOR NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
28 lutego 2011 COGNOR Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
2 lutego 2011 COGNOR NWZA ws. nabycia udziałów i akcji w spółkach: Złomrex Metal sp. z o.o., Ferrostal Łabędy sp. z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA.
29 grudnia 2010 COGNOR NWZA ws. wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej z ArcelorMittal Distribution Poland sp. z o.o. i ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. oraz nabycia udziałów i akcji w spółkach: ZŁOMREX METAL sp. z o.o., Ferrostal Łabędy sp. z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA.
15 listopada 2010 COGNOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
29 października 2010 COGNOR NWZA