MBFGROUP

Data Spółka Wydarzenie
30 października 2024 MBFGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
30 lipca 2024 MBFGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 MBFGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
20 marca 2024 MBFGROUP Publikacja raportu za 2023 rok.
17 listopada 2023 MBFGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2022 rok.
27 października 2023 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
28 lipca 2023 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
31 maja 2023 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
12 maja 2023 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 oraz za cały 2022 rok.
13 lutego 2023 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
28 października 2022 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
29 lipca 2022 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
24 maja 2022 MBFGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 rok.
29 kwietnia 2022 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
25 kwietnia 2022 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
11 lutego 2022 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
10 listopada 2021 MBFGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 MBFGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
2 czerwca 2021 MBFGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.
13 maja 2021 MBFGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
4 maja 2021 MBFGROUP Publikacja raportu za 2020 rok.
22 marca 2021 MBFGROUP NWZA ws. zmiany statutu, odwołania i powołania członka RN, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii I, udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do nabycia akcji własnych spółki.
12 lutego 2021 MBFGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
10 grudnia 2020 MBFGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w 2019 roku.
14 listopada 2020 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
7 sierpnia 2020 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
31 lipca 2020 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
16 grudnia 2019 MBFGROUP NWZA ws. powołania na funkcję członka RN oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii H oraz dematerializację akcji serii H.
14 listopada 2019 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
8 sierpnia 2019 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
26 czerwca 2019 MBFGROUP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.
24 maja 2019 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
6 maja 2019 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
13 listopada 2018 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
22 sierpnia 2018 MBFGROUP Dzień pierwszego notowania na NC 75.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
6 sierpnia 2018 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
1 czerwca 2018 MBFGROUP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku.
2 maja 2018 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
24 kwietnia 2018 MBFGROUP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
27 lutego 2018 MBFGROUP NWZA ws. uchylenia uchwały nr 17 ZWZ z 30 maja 2017, uchylenia uchwały nr 4 NWZ z 2 sierpnia 2017, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
9 lutego 2018 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
8 listopada 2017 MBFGROUP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2017 roku.
9 sierpnia 2017 MBFGROUP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2017 roku.
2 sierpnia 2017 MBFGROUP NWZA ws. zmiany uchwały nr 17 ZWZ z dnia 30 maja 2017 r.
28 czerwca 2017 MBFGROUP Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
30 maja 2017 MBFGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z zysku osiągniętego w latach następnych oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy).
28 kwietnia 2017 MBFGROUP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2017 roku.
27 kwietnia 2017 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
7 lutego 2017 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
4 listopada 2016 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
5 sierpnia 2016 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
1 sierpnia 2016 MBFGROUP Dzień pierwszego notowania na NC 1.587.231 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
21 czerwca 2016 MBFGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z zysku osiągniętego w latach następnych.
5 maja 2016 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
4 lutego 2016 MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
3 listopada 2015 MBFGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
4 sierpnia 2015 MBFGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
23 czerwca 2015 MBFGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
7 maja 2015 MBFGROUP Publikacja raportu za 2014 rok.
5 maja 2015 MBFGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
3 lutego 2015 MBFGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
3 listopada 2014 MBFGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
4 sierpnia 2014 MBFGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
24 czerwca 2014 MBFGROUP ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji emitowanych na zasadach określonych w §7a statutu oraz zmian w składzie RN.
9 maja 2014 MBFGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
5 maja 2014 MBFGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
28 kwietnia 2014 MBFGROUP Początek notowań spółki MBFACTORY (MBF) pod nazwą MBFGROUP (MBF), w związku ze zmianą firmy.
16 kwietnia 2014 MBFGROUP Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
15 kwietnia 2014 MBFGROUP Scalenie akcji w stosunku 25:1.
4 kwietnia 2014 MBFGROUP Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
31 marca 2014 MBFGROUP Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
5 marca 2014 MBFGROUP NWZA ws. m.in. powołania członka RN oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu.
3 lutego 2014 MBFGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
29 stycznia 2014 MBFGROUP NWZA ws. m.in. scalenia akcji, zmian w składzie członków RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 MBFGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 MBFGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 MBFGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012 oraz scalenia (połączenia) akcji spółki.
31 maja 2013 MBFGROUP Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 MBFGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 MBFGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
19 grudnia 2012 MBFGROUP NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany siedziby, zmiany nazwy, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu.
14 listopada 2012 MBFGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 MBFGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
13 sierpnia 2012 MBFGROUP NWZA ws. pokrycia straty z działalności spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej i in.
3 lipca 2012 MBFGROUP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
29 czerwca 2012 MBFGROUP Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
28 czerwca 2012 MBFGROUP Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 czerwca 2012 MBFGROUP Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 MBFGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 MBFGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
2 lutego 2012 MBFGROUP Debiut spółki na NC.