ONE2ONE

Data Spółka Wydarzenie
21 lipca 2015 ONE2ONE Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki obejmującej likwidację jej majątku.
15 maja 2015 ONE2ONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 ONE2ONE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 ONE2ONE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 ONE2ONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
14 maja 2014 ONE2ONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 ONE2ONE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
5 marca 2014 ONE2ONE NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2012r, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze: emisji akcji na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji akcji na okaziciela serii I z zachowaniem prawa poboru i zmiany statutu.
29 stycznia 2014 ONE2ONE NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2012r, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze: emisji akcji na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji akcji na okaziciela serii J z zachowaniem prawa poboru i zmiany statutu.
14 listopada 2013 ONE2ONE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 ONE2ONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
27 sierpnia 2013 ONE2ONE NWZA ws. m.in. pokrycia straty w 2012 roku oraz dalszego istnienia spółki.
29 czerwca 2013 ONE2ONE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w 2012 roku oraz dalszego istnienia spółki.
28 czerwca 2013 ONE2ONE Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
11 czerwca 2013 ONE2ONE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii F i serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
5 czerwca 2013 ONE2ONE NWZA ws. pokrycia straty w 2011 roku, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii F i H z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 maja 2013 ONE2ONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 ONE2ONE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 ONE2ONE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 ONE2ONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
29 czerwca 2012 ONE2ONE WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
15 maja 2012 ONE2ONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 ONE2ONE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
4 stycznia 2012 ONE2ONE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-informatyka.
14 listopada 2011 ONE2ONE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 ONE2ONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
18 lipca 2011 ONE2ONE NWZA ws. emisji obligacji zwykłych.
21 czerwca 2011 ONE2ONE WZA
13 maja 2011 ONE2ONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 ONE2ONE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 ONE2ONE Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
4 listopada 2010 ONE2ONE NWZA
22 września 2010 ONE2ONE Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.