GIGROUP

Data Spółka Wydarzenie
28 listopada 2024 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
26 września 2024 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
8 lipca 2024 GIGROUP Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii Z w ramach wykonywania prawa poboru.
19 czerwca 2024 GIGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2023 roku.
3 czerwca 2024 GIGROUP Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii Z w ramach wykonywania prawa poboru.
29 maja 2024 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
7 maja 2024 GIGROUP NWZA ws. połączenia ze spółką Gi Group Support Sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.
29 kwietnia 2024 GIGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
6 marca 2024 GIGROUP NWZA ws. połączenia ze spółką "Industry Personnel Services" Sp. z o.o. oraz ze spółką Gi Group Service Sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.
12 stycznia 2024 GIGROUP Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii Z.
14 grudnia 2023 GIGROUP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Z oraz zmiany statutu.
29 listopada 2023 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
16 listopada 2023 GIGROUP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Z oraz zmiany statutu.
29 września 2023 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
19 września 2023 GIGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 39.462.332 akcje zwykłe na okaziciela serii X.
30 czerwca 2023 GIGROUP Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii X w ramach wykonywania prawa poboru.
16 czerwca 2023 GIGROUP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2022 roku.
30 maja 2023 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 GIGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
24 kwietnia 2023 GIGROUP Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii X w ramach wykonywania prawa poboru.
14 grudnia 2022 GIGROUP NWZA ws. zmiany uchwały nr 1 NWZ z 29 marca 2022 r.
29 listopada 2022 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
25 listopada 2022 GIGROUP NWZA ws. zmiany uchwały nr 1 NWZ z 29 marca 2022 r.
29 września 2022 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
16 sierpnia 2022 GIGROUP Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii X.
27 czerwca 2022 GIGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2021 roku oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
30 maja 2022 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 GIGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
17 marca 2022 GIGROUP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X oraz zmiany statutu.
9 lutego 2022 GIGROUP Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.
21 stycznia 2022 GIGROUP NWZA ws. wycofania z obrotu na GPW.
11 stycznia 2022 GIGROUP Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.
29 listopada 2021 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
23 listopada 2021 GIGROUP Początek notowań spółki WORKSERV (WSE) pod nazwą GIGROUP (GIG) w związku ze zmianą firmy.
6 października 2021 GIGROUP NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 22 lipca 2021 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
30 września 2021 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
22 lipca 2021 GIGROUP NWZA ws. uchylenia uchwał nr 3 i 7 NWZ z 27 listopada 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X, wyłączenia prawa poboru oraz zatwierdzenia dokooptowanego członka RN.
15 czerwca 2021 GIGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2020 roku oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
31 maja 2021 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
11 maja 2021 GIGROUP Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.
30 kwietnia 2021 GIGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
2 kwietnia 2021 GIGROUP Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.
18 marca 2021 GIGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 163.250 akcji zwykłych na okaziciela serii Y.
18 marca 2021 GIGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 163.250 akcji zwykłych na okaziciela serii Y.
11 grudnia 2020 GIGROUP Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
27 listopada 2020 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
27 listopada 2020 GIGROUP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
15 października 2020 GIGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2019 roku.
30 września 2020 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
28 września 2020 GIGROUP Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,62 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.
14 września 2020 GIGROUP Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,62 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.
29 lipca 2020 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
29 czerwca 2020 GIGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
12 listopada 2019 GIGROUP NWZA ws. zmian w składzie RN, emisji obligacji zamiennych na akcje serii Z, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii ZA, pozbawienia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany statutu.
8 października 2019 GIGROUP NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje serii Z oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii ZA, pozbawienia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru oraz zmiany statutu.
30 września 2019 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
25 czerwca 2019 GIGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku wygenerowanego w 2018 roku.
30 maja 2019 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
7 maja 2019 GIGROUP NWZA ws. zmiany statutu.
30 kwietnia 2019 GIGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
4 kwietnia 2019 GIGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 171.750 akcji serii R, 225.750 akcji serii U, 98.315 akcji serii W.
15 marca 2019 GIGROUP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
26 lutego 2019 GIGROUP NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 grudnia 2018 GIGROUP NWZA ws. zmiany statutu.
29 listopada 2018 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
4 października 2018 GIGROUP NWZA ws. określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, zmiany warunków Programu Opcji Menedżerskich oraz emisji w drodze subskrypcji prywatnej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F i nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Y oraz zmiany statutu.
1 października 2018 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
29 czerwca 2018 GIGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wygenerowanej w 2017 roku.
30 maja 2018 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 GIGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
16 marca 2018 GIGROUP Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
29 listopada 2017 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
15 września 2017 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
13 lipca 2017 GIGROUP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii X oraz zmiany statutu.
28 czerwca 2017 GIGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wygenerowanej w 2016 roku.
22 maja 2017 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
26 kwietnia 2017 GIGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
19 kwietnia 2017 GIGROUP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty prywatnej oraz zmiany statutu.
21 marca 2017 GIGROUP NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę, jako zastawcę, zneksu do umowy zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie z dnia 18 listopada 2015 r., zmian statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
21 grudnia 2016 GIGROUP NWZA ws. zmian statutu.
28 listopada 2016 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
27 czerwca 2016 GIGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
18 maja 2016 GIGROUP NWZA ws. uruchomienia programu emisji obligacji oraz przeprowadzenia zmian osobowych w RN.
13 maja 2016 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 GIGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
26 listopada 2015 GIGROUP Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
25 listopada 2015 GIGROUP NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki, obejmującego wszystkie ruchomości i zbywalne prawa (w tym prawa własności intelektualnej), zarówno istniejące jak i przyszłe oraz uruchomienia programu emisji obligacji.
13 listopada 2015 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
8 września 2015 GIGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 55.316 akcji zwykłych na okaziciela serii T.
31 sierpnia 2015 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
25 czerwca 2015 GIGROUP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
24 czerwca 2015 GIGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
22 czerwca 2015 GIGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za 2014 rok, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty prywatnej zwykłych na okaziciela serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru, emisji w drodze subskrypcji prywatnej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu.
15 maja 2015 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 GIGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
28 listopada 2014 GIGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
14 listopada 2014 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
20 października 2014 GIGROUP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 października 2014 GIGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 91.511 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
3 września 2014 GIGROUP NWZA ws. zmiany statutu.
29 sierpnia 2014 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
27 czerwca 2014 GIGROUP ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, emisji w drodze subskrypcji prywatnej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii R z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
17 marca 2014 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
2 grudnia 2013 GIGROUP NWZA ws. powołania członka RN.
14 listopada 2013 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
24 września 2013 GIGROUP NWZA ws. uruchomienia programu emisji obligacji.
30 sierpnia 2013 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
1 sierpnia 2013 GIGROUP NWZA ws. zmiany treści statutu oraz zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej.
28 czerwca 2013 GIGROUP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
27 czerwca 2013 GIGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
15 maja 2013 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
15 maja 2013 GIGROUP NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki.
30 kwietnia 2013 GIGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
18 marca 2013 GIGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
11 marca 2013 GIGROUP NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2012 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
19 października 2012 GIGROUP Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
29 września 2012 GIGROUP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
26 września 2012 GIGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
22 sierpnia 2012 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
29 czerwca 2012 GIGROUP WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
28 maja 2012 GIGROUP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
24 maja 2012 GIGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, K i L.
23 maja 2012 GIGROUP Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L.
15 maja 2012 GIGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
26 kwietnia 2012 GIGROUP Debiut spółki na GPW.
26 marca 2012 GIGROUP Zakończenie zapisów na akcje oferowane.
22 marca 2012 GIGROUP Początek zapisów na akcje oferowane.
20 marca 2012 GIGROUP Zakończenie budowy księgi popytu.
19 marca 2012 GIGROUP Początek budowy księgi popytu.