RAEN

Data Spółka Wydarzenie
20 listopada 2024 RAEN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
16 września 2024 RAEN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
17 maja 2024 RAEN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
15 kwietnia 2024 RAEN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
30 stycznia 2024 RAEN NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii J, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
29 listopada 2023 RAEN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
2 października 2023 RAEN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
28 czerwca 2023 RAEN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
12 maja 2023 RAEN Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
19 kwietnia 2023 RAEN NWZA ws. uchylenia uchwały nr 8 NWZ z dnia 21 grudnia 2022 roku, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru, zmiany w składzie RN, określenia wysokości wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
14 kwietnia 2023 RAEN Publikacja raportu za 2022 rok.
21 marca 2023 RAEN Początek notowań spółki PUNKPIRAT (PUN) pod nazwą RAEN (RAE) w związku ze zmianą firmy.
21 grudnia 2022 RAEN NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
9 listopada 2022 RAEN Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
21 września 2022 RAEN Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
24 czerwca 2022 RAEN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
12 maja 2022 RAEN Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
21 kwietnia 2022 RAEN Publikacja raportu za 2021 rok.
31 marca 2022 RAEN Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.470.599 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
9 listopada 2021 RAEN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
22 września 2021 RAEN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
21 czerwca 2021 RAEN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
14 maja 2021 RAEN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
21 kwietnia 2021 RAEN Publikacja raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 RAEN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
18 września 2020 RAEN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
18 czerwca 2020 RAEN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz dalszego istnienia spółki.
1 czerwca 2020 RAEN Początek notowań spółki IQP (IQP) pod nazwą PUNKPIRAT (PUN) w związku ze zmianą firmy.
15 maja 2020 RAEN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
8 maja 2020 RAEN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
23 marca 2020 RAEN NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN, połączenia IQ Partners S.A. z PunkPirates sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, zatwierdzenia powołania członka RN oraz dalszego istnienia spółki.
15 listopada 2019 RAEN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
18 września 2019 RAEN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
18 czerwca 2019 RAEN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2019 RAEN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
10 kwietnia 2019 RAEN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
31 stycznia 2019 RAEN NWZA ws. zmian statutu oraz dalszego istnienia spółki.
15 listopada 2018 RAEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
14 września 2018 RAEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
22 czerwca 2018 RAEN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
15 maja 2018 RAEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
10 kwietnia 2018 RAEN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
9 kwietnia 2018 RAEN NWZA ws. zmian w składzie RN, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu.
15 listopada 2017 RAEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
15 września 2017 RAEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
22 czerwca 2017 RAEN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
15 maja 2017 RAEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
10 kwietnia 2017 RAEN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 RAEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 RAEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
17 czerwca 2016 RAEN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
13 maja 2016 RAEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 RAEN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 RAEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 RAEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
24 czerwca 2015 RAEN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
14 maja 2015 RAEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
19 marca 2015 RAEN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
13 listopada 2014 RAEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 RAEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
25 czerwca 2014 RAEN ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, nabycia akcji własnych oraz zmian w składzie RN.
12 maja 2014 RAEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
19 marca 2014 RAEN Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
8 listopada 2013 RAEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 RAEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 RAEN Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
19 czerwca 2013 RAEN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
10 maja 2013 RAEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
15 marca 2013 RAEN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 RAEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
28 września 2012 RAEN Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
30 sierpnia 2012 RAEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
12 czerwca 2012 RAEN WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
14 maja 2012 RAEN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 RAEN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
5 grudnia 2011 RAEN NWZA ws. przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
14 listopada 2011 RAEN Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
13 października 2011 RAEN Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
11 października 2011 RAEN Debiut spółki na GPW. Wykluczenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C z obrotu na NC na wniosek spółki.
10 października 2011 RAEN Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
16 sierpnia 2011 RAEN Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
20 maja 2011 RAEN WZA
16 maja 2011 RAEN Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
6 maja 2011 RAEN Publikacja raportu za 2010 rok.
10 lutego 2011 RAEN Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
28 grudnia 2010 RAEN NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B oraz C do obrotu.