ADASTRA

Data Spółka Wydarzenie
3 lipca 2014 ADASTRA Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2013, raportów kwartalnych za IV kwartał 2013 oraz za I kwartał 2014.
30 grudnia 2013 ADASTRA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
8 listopada 2013 ADASTRA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
9 września 2013 ADASTRA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
12 sierpnia 2013 ADASTRA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
8 sierpnia 2013 ADASTRA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 ADASTRA Publikacja raportu za 2012 rok.
8 maja 2013 ADASTRA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
8 lutego 2013 ADASTRA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
20 grudnia 2012 ADASTRA Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
9 listopada 2012 ADASTRA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
10 sierpnia 2012 ADASTRA Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
21 czerwca 2012 ADASTRA WZA
24 maja 2012 ADASTRA Publikacja raportu za 2011 rok.
11 maja 2012 ADASTRA Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
6 lutego 2012 ADASTRA Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
19 października 2011 ADASTRA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
14 października 2011 ADASTRA Debiut spółki na NC.