KCSP

Data Spółka Wydarzenie
9 września 2014 KCSP Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportów za 2013 rok oraz za II kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 KCSP Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
15 maja 2014 KCSP Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 KCSP Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
15 listopada 2013 KCSP Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
4 września 2013 KCSP NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
14 sierpnia 2013 KCSP Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
15 lipca 2013 KCSP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 i dalszego istnienia spółki.
28 czerwca 2013 KCSP Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 KCSP Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
7 maja 2013 KCSP NWZA ws. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
15 lutego 2013 KCSP Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
19 listopada 2012 KCSP Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
14 listopada 2012 KCSP Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
22 października 2012 KCSP NWZA ws. częściowego uchylenia uchwały nr 4 ZWZA z 22 maja 2012, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2012 KCSP Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
5 lipca 2012 KCSP Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NC opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2011.
29 czerwca 2012 KCSP WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
14 czerwca 2012 KCSP Publikacja raportu za 2011 rok.
22 maja 2012 KCSP WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E i F, wyłączenia prawa poboru, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E.
18 maja 2012 KCSP Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego.
15 maja 2012 KCSP Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 KCSP Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
21 grudnia 2011 KCSP NWZA ws. upoważnienia dla określonych akcjonariuszy do samodzielnego odwoływania i powoływania członków RN i in.
14 listopada 2011 KCSP Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 KCSP Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
29 czerwca 2011 KCSP WZA
16 maja 2011 KCSP Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
21 kwietnia 2011 KCSP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
19 kwietnia 2011 KCSP Debiut spółki na NC.